Panama to niewielkie państwo w Ameryce Środkowej, będące jednym z najbardziej znanych, a jednocześnie najstarszych „rajów podatkowych” na świecie. Jej przepisy prawne tworzą korzystny klimat dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usług transportowych, wynajmu statków i samolotów, górnictwa, handlu ropa naftową, importu oraz eksportu.