Archives for Wrzesień 2016

OPTYMALIZACJA UNIT – LINKED – JUŻ TERAZ W PORTFOLIO DOWSON HOLDINGS

Podmioty, które zamierzają zainwestować swój kapitał na rynku finansowym, rozpatrują najczęściej jedną z dwóch, powszechnie znanych metod: inwestycję bezpośrednią, czyli np. zakup akcji lub obligacji, albo inwestycję pośrednią, polegającą na usługach profesjonalnych funduszy inwestycyjnych. Jednakże warto sobie zdać sprawę z faktu, że w Europie Zachodniej, a ostatnimi laty również w Polsce, pojawił się trzeci, bardzo atrakcyjny sposób na inwestowanie środków finansowych: metoda Unit – Linked.

CZYTAJ WIĘCEJ

CZY KLAUZULA OBEJŚCIA PRAWA PODATKOWEGO ZAKOŃCZY ERĘ OPTYMALIZACJI?

Powołana 15 września br. Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania to ostatni element zmian w ordynacji podatkowej dotyczący klauzuli obejścia prawa podatkowego. Sama klauzula, będąca po części dublem obowiązujących już przepisów, ma powstrzymać firmy przed agresywną optymalizacją i według zapewnień rządu będzie stosowana do dużych podatników.

Artykuł dostępny na portalu Interia.pl tutaj.

CZYTAJ WIĘCEJ

OGÓLNODOSTĘPNE SYMPOZJUM DOTYCZĄCE ZAGRANICZNEJ EKSPANSJI BIZNESU Z ELEMENTAMI OPTYMALIZACJI PODATKOWEJ Z UDZIAŁEM EKSPERTÓW DOWSON HOLDINGS

27 września na Stadionie Narodowy w Warszawie właściciele firm, dyrektorzy i managerowie spotkali się na  sympozjum naukowo – szkoleniowym „Oddział firmy w Wielkiej Brytanii – poszukiwanie partnerów handlowych w Wielkiej Brytanii – wyzwania w obliczu Brexitu”. Poza praktycznym spojrzeniem na prowadzenie biznesu w Wielkiej Brytanii – dzięki udziałowi ekspertów Dowson Holdings – podczas sympozjum znacząco omówiono także możliwości optymalnych rozwiązań prawnych dla działań międzynarodowych.

CZYTAJ WIĘCEJ