Archives for Listopad 2016

Ranking Paying Taxes. W Polsce dobrze, ale… gdzie indziej lepiej

Ranking „Paying Taxes”, to dokonywana corocznie przez Bank Światowy oraz firmę doradczą PwC klasyfikacja krajów pod kątem skomplikowania systemu podatkowego (im wyższa pozycja w rankingu, tym mniej skomplikowany system podatkowy danego państwa – a zatem, tamtejsza rezydencja podatkowa jest dla inwestora atrakcyjniejsza). Na ostateczny wynik konkretnej jurysdykcji składają się takie czynniki jak liczba podatków opłacanych przez przedsiębiorcę, czas niezbędny na dokonanie rozliczeń podatkowych (liczony w godzinach) oraz tzw. całkowita stopa podatkowa, czyli „…wszystkie obowiązkowe podatki i składki, jakie średniej wielkości spółka musi zapłacić w danym roku…”

CZYTAJ WIĘCEJ

FATCA staje się faktem

Pod skrótem FATCA, kryje się nazwa amerykańskiej regulacja prawnej (Foreign Account Tax Compliance Act) dotyczącej zgodności z przepisami podatkowymi kont zagranicznych. Jej twórcami są Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych oraz Amerykański Urząd Skarbowy. (IRS). Data jej uchwalenia to 28.03.2010 r.

Ustawa ta jest mocno kontrowersyjna, gdyż ma godzący w tajemnice bankową cel; jest nim chęć przeciwdziałania unikania opodatkowania przez rezydentów podatkowych USA, będących właścicielami zagranicznych rachunków bankowych lub inwestycyjnych oraz zapobieganie wykorzystywania przez amerykańskich podatników zagranicznych instytucji finansowych do ukrywania wysokości dochodów lub tworzenia struktur agresywnego planowania podatkowego.

CZYTAJ WIĘCEJ

Pracodawca a unijna dyrektywa delegowania pracowników

Ostatnie wydarzenia na gospodarczo–politycznej arenie Unii Europejskiej wyraźnie wskazują na fakt, iż polskie władze mają poważnego konkurenta w dziedzinie utrudniania życia rodzimym przedsiębiorcom. A konkurentem tym jest… sama Unia Europejska! Dowodem potwierdzającym powyższą tezę jest nowelizacja dyrektywy o pracownikach delegowanych, zakładająca, że „…pracownik oddelegowany do pracy w innym kraju członkowskim ma mieć prawo do takiego samego wynagrodzenia, jak pracownik lokalny”.

CZYTAJ WIĘCEJ

Dlaczego lepiej mieć spółkę w Panamie a nie w USA?

Popularną metodą optymalizacji podatkowej, czyli przeprowadzania zgodnych z prawem działań zmierzających do minimalizacji zobowiązań podatkowych jest zakładanie bądź przenoszenie działalności gospodarczej do tzw. „rajów podatkowych”. Owe „raje”, starają się przyciągnąć jak największą liczbę inwestorów, oferując trzy główne rodzaje korzyści: łatwość założenia i prowadzenia tam działalności, niskie podatki oraz bardzo wysoki stopień poufności; przy czym ważne jest, aby te elementy istniały jednocześnie. Gdyby bowiem, na skutek ewentualnych zmian w prawie, któryś z nich straciłby na znaczeniu, taki „raj” może utracić swoją atrakcyjność, a dotychczasowi lub potencjalni inwestorzy zaczną poszukiwać innej jurysdykcji.

CZYTAJ WIĘCEJ
    1 2