Archives for Styczeń 2017

Optymalizacja podatkowa w stylu luksemburskim

Optymalizacja podatkowa to zespół czynności, które w legalny sposób prowadzą do ograniczenia zobowiązań podatkowych płatnika. Przyczyną skłaniającą przedsiębiorców do podejmowania takowych kroków są zbyt wysokie podatki albo zbyt skomplikowane i niejasne przepisy prawa podatkowego (czasem niestety i jedno i drugie, o czym wiedzą doskonale właściciele firm w Polsce) w kraju rezydencji podatkowej. Z drugiej strony, czynnikiem zachęcającym do optymalizacji są atrakcyjne przepisy prawne konkretnych jurysdykcji, starających się przyciągnąć jak największą liczbę przedsiębiorców na swój teren, z czym wiążą się oczywiście wymierne korzyści podatkowe, jakie owe kraje odniosą.

CZYTAJ WIĘCEJ

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – problemów ciąg dalszy

Na mocy ustawy z dnia 13 maja 2016 roku w polskim prawie obowiązuje rozwiązanie znane powszechnie jako „Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania” (weszła w życie 15 lipca). Najogólniej rzecz ujmując, ma ona unieważniać skutki czynności prawnych zmierzających do obniżenia zobowiązań podatkowych podmiotów gospodarczych w sytuacji, kiedy takie czynności nie mają żadnego uzasadnienia ekonomicznego, a powodowane są jedynie chęcią zapłaty niższych podatków. Teoretycznie klauzula nie zakazuje całkowicie stosowania metod optymalizacji podatkowej, ale w praktyce jej zapisy są formułowane w tak nieostry i nieprecyzyjny sposób, że dają organom skarbowym bardzo szerokie możliwości interpretacji. A zatem, każdy przedsiębiorca stosując jakiekolwiek sposoby optymalizacji podatkowej, może znaleźć się na celowniku „skarbówki”, nie mając większych szans na zwycięstwo w tym starciu…

CZYTAJ WIĘCEJ