Rozgrywająca się na naszych oczach rewolucja w polskim prawie gospodarczym, zamieszanie w systemie podatkowym, szczególnie tym dotyczącym VAT, nowe, coraz szersze uprawnienia przyznawane organom kontroli skarbowej, ostrzejsze kary dla nierzetelnych podatników przy jednoczesnych wciąż stosunkowo wysokich stawkach podatków sprawiają, że coraz większa liczba rodzimych biznesmenów szuka dla siebie miejsca poza granicami kraju. Jedną z jurysdykcji, którą obrali sobie za cel zarówno aktualni właściciele polskich firm jak i ci, którzy dopiero planują przygodę z biznesem jest nasz południowy sąsiad: ojczyzna dobrego wojaka Szwejka, piwa i knedlików – Czechy.

Rezydencja podatkowa Czechy

Jeżeli jakiś przedsiębiorca zastanawia się, jak obniżyć podatki, powinien wiedzieć, że jednym z czynników, bodajże najważniejszym, przyciągającym do Czech zagranicznych inwestorów są właśnie one; a dokładnie ich stawki i prostota systemu. Ale po kolei:
Do najważniejszych kategorii podatków opłacanych na rzecz budżetu Republiki Czeskiej zaliczamy :

  • podatek dochodowy od osób fizycznych
  • podatek dochodowy od osób prawnych
  • VAT
  • podatek drogowy
  • podatek od nieruchomości

Oczywiście z punktu widzenia biznesu najważniejsze są trzy pierwsze.
Swoim przedsiębiorcom Czechy oferują jedne z najniższych stawek podatkowych w Europie; a dokładnie, podatek dochodowy od osób fizycznych to 15% i 22%, dochodowy od osób prawnych – 19%, a VAT to 20%, lub stawka obniżona 14% stosowana dla budownictwa mieszkaniowego i artykułów żywnościowych.
Warto zaznaczyć, że niewielka liczba stawek podatkowych znacząco upraszcza proces rozliczeń oraz pozwala precyzyjnie wyliczyć wydatki firmy w długim okresie, co pozytywnie wpływa na planowanie kolejnych inwestycji.

Firma w Czechach

Decydując się na rejestrację firmy w Czechach, należy najpierw wybrać odpowiedni jej rodzaj; do najpopularniejszych form czeskich przedsiębiorstw należą:
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W tym przypadku do założenia firmy niezbędni będą wspólnicy, maksymalnie 50, oraz, od 1 stycznia 2014 roku kapitał zakładowy w kwocie minimum… 1 korona, czyli około 15 groszy! Odmianą spółki z.o.o. jest spółka jednoosobowa (wtedy wspólnikiem musi być osoba prawna).
spółka jawna. W przypadku tego rodzaju działalności wszyscy wspólnicy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki, całym swoim majątkiem.
przedstawicielstwo. Tutaj nie jest wymagany kapitał założycielski, za to konieczne będzie prowadzenie własnej księgowości.
działalność jednoosobowa.
Poza rodzajem struktury, trzeba będzie dokonać wyboru rodzaju samej działalności. Tutaj wchodzą w grę trzy opcje:
działalność koncesjonowana. Jak sama nazwa wskazuje, do jej prowadzenia niezbędna jest odpowiednia koncesja. Przykładami mogą być usługi transportowe, turystyczne, bądź handel materiałami niebezpiecznymi.
działalność wolna (inaczej nieregulowana). W jej przypadku żadna koncesja potrzebna nie będzie. Przykłady: usługi techniczne (hydraulik), tłumaczenia, wynajem nieruchomości.
działalność rzemieślnicza. Osoba decydująca się na ten typ działalności musi mieć po pierwsze odpowiednie kwalifikacje, a po drugie co najmniej roczne doświadczenie w zawodzie. Do tej kategorii zaliczyć możemy np. usługi stolarskie, dekarskie, murarskie, naprawy mechaniczne.

Jak zmienić rezydencję podatkową na czeską…

…czyli po prostu: jak założyć firmę w Czechach?
Najprościej jest w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Wymagane jest minimum 18 lat i zaświadczenie o niekaralności. Czas niezbędny do przeprowadzenia procedury to około 1 tydzień, a koszt – 160 złotych.
W przypadku spółki (najlepiej z.o.o.) wymagań jest nieco więcej. Przede wszystkim, umowa zawarcia takiej spółki musi mieć charakter aktu notarialnego. Następnie należy wnieść kapitał zakładowy, a potem, o ile wymaga tego rodzaj działalności, uzyskać odpowiednią koncesję. Potem pozostaje już tylko wpisanie spółki do rejestru handlowego oraz rejestracja w Urzędzie Skarbowym.

Ubezpieczenia społeczne

Odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne to chyba jedyna kwestia, jaka może wywołać zmarszczenie brwi u przedsiębiorców, którzy właśnie tam planują rejestrację działalności gospodarczej. A to dlatego, że niestety są one relatywnie wysokie…
Składki bowiem, płacone są od wysokości osiągniętego w poprzednim miesiącu dochodu. W przypadku składek emerytalnych jest to kwota w wysokości 14,6%, ale nie mniej niż 1972 koron miesięcznie. Jeżeli chodzi o składki zdrowotne, będą nas one kosztować 6,75% uzyskanego dochodu, ale nie mniej niż 1823 koron/miesiąc.
Instytucją pobierającą w Czechach składki ubezpieczeniowe (czyli odpowiednikiem naszego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) jest Czeska Administracja Ubezpieczenia Społecznego, do której trafiają środki przeznaczone na sprawy emerytalne i rentowe, oraz Kasa Chorych, którą wybiera sobie sam płatnik, a która odpowiada za ubezpieczenia zdrowotne.

A na zakończenie…

Co prawda Republika Czeska nie jest klasycznym rajem podatkowym w pełnym rozumieniu tego terminu, ale niewątpliwie jest dla przedsiębiorców przyjazną jurysdykcją. A to ze względu na relatywnie niskie podatki, oraz, co ważniejsze prostsze i stabilniejsze niż w Polsce, dotyczące ich prawo. Poszczególnych kwot podatków jest niewiele, a do tego zmieniają się rzadko i w niewielkim zakresie. Swego rodzaju gorzką pigułką mogą być tamtejsze składki na ubezpieczenia społeczne, ale za to Czesi mają jeszcze jednego asa w rękawie: tamtejszą kadrę urzędniczą, a dokładnie, jej nastawienie do przedsiębiorcy.
Podobnie jak Brytyjczycy, nasi południowi sąsiedzi doskonale zdają sobie sprawę z ważności biznesu dla dobrobytu państwa. Wszak to właśnie przedsiębiorcy (a ściślej mówiąc ich podatki) stanowią istotne źródło dochodu dla budżetu państwa. Wiedząc o tym, czescy urzędnicy przyjęli jak najbardziej słuszne i pożądane, przyjazne nastawienie wobec przedsiębiorców, stwierdzając, że o wiele bardziej opłaca się wesprzeć działalność firm, od których zysków odprowadzany jest następnie podatek, niż, na podobieństwo polskiej „filozofii” wykańczać je nawałą niejasnych przepisów, kontroli i kar, tracąc tym samym płatnika i środki finansowe z jego podatków.