Posts by A. Nowak

FUNDACJA W LIECHTENSTEINIE

Liechtenstein to niewielkie księstwo leżące na pograniczu austriacko – szwajcarskim, będące członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz obszaru Schengen. Ze względu na niskie podatki oraz korzystne dla klientów przepisy prawa bankowego uważany jest za jeden z „rajów podatkowych”. Może też być uważany za „ojczyznę” fundacji, ponieważ przepisy dotyczące ich funkcjonowania na terenie księstwa pojawiły się już w 1926 roku.

Współcześnie na szczególna uwagę zasługuje Stiftung, czyli Fundacja prawa Księstwa Liechtenstein.

CZYTAJ WIĘCEJ

O CO CHODZI Z FATCA? – CZ. 1

FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act – to amerykańska regulacja prawna o zgodności z przepisami podatkowymi dla kont zagranicznych autorstwa Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych oraz Amerykańskiego Urzędu Skarbowego (IRS), uchwalona 28.03.2010 r.

CZYTAJ WIĘCEJ
Spółka w Hongkongu

SPÓŁKA W HONGKONGU

Hongkong to dawne, azjatyckie terytorium zależne Wielkiej Brytanii leżące na wschodnim wybrzeżu Chin. Po 1 lipca 1997 roku, Hongkong został przekształcony w specjalny region administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej. Jednakże władze chińskie, zobowiązały się przez okres 50 lat, nie zmieniać ustroju politycznego, gospodarczego i społecznego byłej brytyjskiej enklawy.

Obecnie Hongkong to jedno z największych azjatyckich centrów finansowych i handlowo – usługowych. Dzięki swojemu położeniu geograficznemu, infrastrukturze, a także umowom o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi z Chinami, Luksemburgiem i Belgią, Hongkong stał się doskonałym miejscem, umożliwiającym prowadzenie wymiany handlowej pomiędzy Chinami a Unią Europejską.

CZYTAJ WIĘCEJ