Archives for Optymalizacja podatkowa

Do Szwajcarii nie tylko na wakacje

Gdyby zapytać przypadkową osobę, z czym kojarzy się jej Szwajcaria, najprawdopodobniej usłyszelibyśmy takie odpowiedzi jak: góry, banki, zegarki, czekolada. Jeżeli trafilibyśmy na historyka, z pewnością nawiązałby on do Wilhelma Tella i wrodzonej niechęci Szwajcarów do monarchii. A gdyby ów respondent orientował się dodatkowo w polityce, wskazałby na specyficzną szwajcarską formę rządów, znaną jako system parlamentarno–komitetowy, oraz model partyjny przyjmujący postać systemu kooperacji partii; z grubsza polega on na tym, że rywalizujące ze sobą podczas kampanii wyborczej partie polityczne, po wyborach… zaczynają współpracować dla dobra państwa i narodu (wyobraźmy sobie taką postawę partii w Polsce). Jest jednak jeszcze jedna rzecz, którą warto skojarzyć ze Szwajcarią: praca.

CZYTAJ WIĘCEJ

Przedsiębiorcy wybierają firmę w Czechach

Rozgrywająca się na naszych oczach rewolucja w polskim prawie gospodarczym, zamieszanie w systemie podatkowym, szczególnie tym dotyczącym VAT, nowe, coraz szersze uprawnienia przyznawane organom kontroli skarbowej, ostrzejsze kary dla nierzetelnych podatników przy jednoczesnych wciąż stosunkowo wysokich stawkach podatków sprawiają, że coraz większa liczba rodzimych biznesmenów szuka dla siebie miejsca poza granicami kraju. Jedną z jurysdykcji, którą obrali sobie za cel zarówno aktualni właściciele polskich firm jak i ci, którzy dopiero planują przygodę z biznesem jest nasz południowy sąsiad: ojczyzna dobrego wojaka Szwejka, piwa i knedlików – Czechy.

CZYTAJ WIĘCEJ

Uważaj na swoje pieniądze! Może już nie są Twoje…

Optymalizacja podatkowa, czyli stosowanie legalnych metod w celu obniżenia zobowiązań podatkowych, bez wątpliwości wiąże się z wymiernymi korzyściami dla przedsiębiorstw, jako że pozwala zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć chociażby na kolejne inwestycje. Równie istotne jest znalezienie odpowiedniej jurysdykcji, oferującej inwestorom atrakcyjne warunki dla prowadzenia firmy; stąd częste w przypadku naszych rodaków rejestrowanie działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii – państwie słynącym z przyjaznego nastawienia wobec biznesu. Jednakże, w myśl łacińskiej zasady „omne trinum perfectum” do odniesienia sukcesu niezbędny jest jeszcze jeden, trzeci czynnik: bezpieczeństwo środków finansowych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – problemów ciąg dalszy

Na mocy ustawy z dnia 13 maja 2016 roku w polskim prawie obowiązuje rozwiązanie znane powszechnie jako „Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania” (weszła w życie 15 lipca). Najogólniej rzecz ujmując, ma ona unieważniać skutki czynności prawnych zmierzających do obniżenia zobowiązań podatkowych podmiotów gospodarczych w sytuacji, kiedy takie czynności nie mają żadnego uzasadnienia ekonomicznego, a powodowane są jedynie chęcią zapłaty niższych podatków. Teoretycznie klauzula nie zakazuje całkowicie stosowania metod optymalizacji podatkowej, ale w praktyce jej zapisy są formułowane w tak nieostry i nieprecyzyjny sposób, że dają organom skarbowym bardzo szerokie możliwości interpretacji. A zatem, każdy przedsiębiorca stosując jakiekolwiek sposoby optymalizacji podatkowej, może znaleźć się na celowniku „skarbówki”, nie mając większych szans na zwycięstwo w tym starciu…

CZYTAJ WIĘCEJ

Jak płacić podatek firmowy w wysokości 0,01%?

Ciekawy i skuteczny sposób minimalizacji podatków oferuje prawo maltańskie w połączeniu z polskimi przepisami. Taka optymalizacja jest możliwa dzięki zastosowaniu odpowiedniej struktury biznesowej, której zasady działania skutkują redukcją zobowiązań podatkowych do wspomnianego już poziomu 0,01%. Poniżej prezentujemy w jaki sposób takie rozwiązanie działa w praktyce.

CZYTAJ WIĘCEJ

Ranking Paying Taxes. W Polsce dobrze, ale… gdzie indziej lepiej

Ranking „Paying Taxes”, to dokonywana corocznie przez Bank Światowy oraz firmę doradczą PwC klasyfikacja krajów pod kątem skomplikowania systemu podatkowego (im wyższa pozycja w rankingu, tym mniej skomplikowany system podatkowy danego państwa – a zatem, tamtejsza rezydencja podatkowa jest dla inwestora atrakcyjniejsza). Na ostateczny wynik konkretnej jurysdykcji składają się takie czynniki jak liczba podatków opłacanych przez przedsiębiorcę, czas niezbędny na dokonanie rozliczeń podatkowych (liczony w godzinach) oraz tzw. całkowita stopa podatkowa, czyli „…wszystkie obowiązkowe podatki i składki, jakie średniej wielkości spółka musi zapłacić w danym roku…”

CZYTAJ WIĘCEJ

Pracodawca a unijna dyrektywa delegowania pracowników

Ostatnie wydarzenia na gospodarczo–politycznej arenie Unii Europejskiej wyraźnie wskazują na fakt, iż polskie władze mają poważnego konkurenta w dziedzinie utrudniania życia rodzimym przedsiębiorcom. A konkurentem tym jest… sama Unia Europejska! Dowodem potwierdzającym powyższą tezę jest nowelizacja dyrektywy o pracownikach delegowanych, zakładająca, że „…pracownik oddelegowany do pracy w innym kraju członkowskim ma mieć prawo do takiego samego wynagrodzenia, jak pracownik lokalny”.

CZYTAJ WIĘCEJ

Dlaczego lepiej mieć spółkę w Panamie a nie w USA?

Popularną metodą optymalizacji podatkowej, czyli przeprowadzania zgodnych z prawem działań zmierzających do minimalizacji zobowiązań podatkowych jest zakładanie bądź przenoszenie działalności gospodarczej do tzw. „rajów podatkowych”. Owe „raje”, starają się przyciągnąć jak największą liczbę inwestorów, oferując trzy główne rodzaje korzyści: łatwość założenia i prowadzenia tam działalności, niskie podatki oraz bardzo wysoki stopień poufności; przy czym ważne jest, aby te elementy istniały jednocześnie. Gdyby bowiem, na skutek ewentualnych zmian w prawie, któryś z nich straciłby na znaczeniu, taki „raj” może utracić swoją atrakcyjność, a dotychczasowi lub potencjalni inwestorzy zaczną poszukiwać innej jurysdykcji.

CZYTAJ WIĘCEJ

Jak działa wehikuł podatkowy?

Czym jest wehikuł podatkowy?

Najogólniej rzecz ujmując, wehikuł podatkowy to struktura biznesowa najczęściej o charakterze międzynarodowym (choć istnieją też wehikuły krajowe), tworzone w celu optymalizacji podatkowej, czyli legalnego działania mającego na celu minimalizację zobowiązań podatkowych, w pewnych przypadkach nawet do poziomu 0%. Wehikuły działają najczęściej w oparciu o międzynarodowe umowy podatkowe.

CZYTAJ WIĘCEJ

85,07% NASZYCH KLIENTÓW POCHODZI Z POLECENIA

W Dowson Holdings stawiamy na budowanie długotrwałych relacji biznesowych. Jesteśmy dumni, że aż 85,07% naszych klientów pochodzi z rekomendacji podmiotów, które wcześniej zdecydowały się podjąć z nami współpracę.

„Jesteśmy bardzo dumni z faktu, że nasze usługi są cenione i jako prestiżowe polecane przez obecnych klientów kolejnym naszym kotrahentom. Z pewnością jest to konsekwencja zaangażowania całego międzynarodowego zespołu, który swoją pracę traktuje jak pasję oraz bardzo indywidualnego podejścia do każdego klienta i jego oczekiwań, którą od lat wypracowujemy. Tak doskonała ocena, jaką jest rekomendacja klientów jest też zapewne wynikiem współpracy z naszymi cenionymi szeroko partnerami. Zrobimy wszystko, by poziom satysfakcji naszych klientów rósł z każdym rokiem współpracy” – mówi Bolko Fuchs,  Dyrektor Zarządzający Dowson Holdings.

Dowson Holdings posiada w swojej ofercie szeroki zakres rozwiązań, dotyczących wyboru oraz szybkiego i skutecznego przeprowadzenia metody optymalizacji podatkowej, prowadzenia kont zagranicznych czy też inwestowania funduszy swoich klientów. Na rynku polskim współpracuje m.in. z cenioną firmą doradztwa podatkowego Admiral Tax

CZYTAJ WIĘCEJ

OPTYMALIZACJA UNIT – LINKED – JUŻ TERAZ W PORTFOLIO DOWSON HOLDINGS

Podmioty, które zamierzają zainwestować swój kapitał na rynku finansowym, rozpatrują najczęściej jedną z dwóch, powszechnie znanych metod: inwestycję bezpośrednią, czyli np. zakup akcji lub obligacji, albo inwestycję pośrednią, polegającą na usługach profesjonalnych funduszy inwestycyjnych. Jednakże warto sobie zdać sprawę z faktu, że w Europie Zachodniej, a ostatnimi laty również w Polsce, pojawił się trzeci, bardzo atrakcyjny sposób na inwestowanie środków finansowych: metoda Unit – Linked.

CZYTAJ WIĘCEJ

KLAUZULA PRZECIWKO UNIKANIU OPODATKOWANIA – JAK SIĘ ZABEZPIECZYĆ PRZED JEJ ZASTOSOWANIEM?

Czym jest nowa klauzula o unikaniu opodatkowania? Jak się przed nią zabezpieczyć? Czy ograniczy znacząco możliwość optymalizacji dochodów oraz na co zwrócić uwagę planując działania optymalizacyjne? Zachęcamy do zapoznania się z artykułem eksperta Dowson Holdings opublikowanego na łamach portalu księgowego Infor.pl.

Artykuł dostępny na portalu Infor.pl tutaj.

CZYTAJ WIĘCEJ

FUNDACJA W LIECHTENSTEINIE

Liechtenstein to niewielkie księstwo leżące na pograniczu austriacko – szwajcarskim, będące członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz obszaru Schengen. Ze względu na niskie podatki oraz korzystne dla klientów przepisy prawa bankowego uważany jest za jeden z „rajów podatkowych”. Może też być uważany za „ojczyznę” fundacji, ponieważ przepisy dotyczące ich funkcjonowania na terenie księstwa pojawiły się już w 1926 roku.

Współcześnie na szczególna uwagę zasługuje Stiftung, czyli Fundacja prawa Księstwa Liechtenstein.

CZYTAJ WIĘCEJ

UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania to akty prawne, o kluczowym znaczeniu dla przedsiębiorców prowadzących międzynarodową działalność gospodarczą (dokonują tzw. transakcji transgranicznych) oraz osób wykonujących pracę najemną poza granicami kraju zamieszkania. W założeniu maja one zapobiegać wyjątkowo niekorzystnemu i niepożądanemu z punktu widzenia przedsiębiorców i pracowników zjawisku podwójnego opodatkowania.

CZYTAJ WIĘCEJ
Spółka w Wyoming

SPÓŁKA W WYOMING

Wyoming, to położony w środkowo – zachodniej części Stanów Zjednoczonych, dziesiąty co do wielkości, najrzadziej zaludniony stan USA. Cechą szczególną Wyoming jest bardzo liberalne prawo podatkowe, zwalniające ze stanowego podatku dochodowego zarówno osoby fizyczne jak i prawne, będące jednocześnie bardzo korzystne z punktu widzenia działalności rejestrowanych tam spółek. Ponadto w Wyoming nie istnieje obowiązek zapłaty podatków od dochodów uzyskiwanych poza granicami stanu, oraz od dochodów emerytalnych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Spółka w Hongkongu

SPÓŁKA W HONGKONGU

Hongkong to dawne, azjatyckie terytorium zależne Wielkiej Brytanii leżące na wschodnim wybrzeżu Chin. Po 1 lipca 1997 roku, Hongkong został przekształcony w specjalny region administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej. Jednakże władze chińskie, zobowiązały się przez okres 50 lat, nie zmieniać ustroju politycznego, gospodarczego i społecznego byłej brytyjskiej enklawy.

Obecnie Hongkong to jedno z największych azjatyckich centrów finansowych i handlowo – usługowych. Dzięki swojemu położeniu geograficznemu, infrastrukturze, a także umowom o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi z Chinami, Luksemburgiem i Belgią, Hongkong stał się doskonałym miejscem, umożliwiającym prowadzenie wymiany handlowej pomiędzy Chinami a Unią Europejską.

CZYTAJ WIĘCEJ

OFICJALNE METODY OPTYMALIZACJI PODATKOWEJ

Optymalizacja podatkowa, to podejmowany przez przedsiębiorstwa zespół działań, którego celem jest obniżenie wysokości zobowiązań podatkowych. Działania takie podejmowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, są zatem całkowicie legalne i w żadnym wypadku nie wolno utożsamiać ich z oszustwami podatkowymi, czyli świadomym i celowym łamaniu prawa podatkowego, w celu uniknięcia zapłaty należnego podatku.

CZYTAJ WIĘCEJ
Spółka w Delaware

SPÓŁKA W DELAWARE

Delaware to leżący na wschodnim wybrzeżu stan USA, który dzięki korzystnym dla zagranicznych inwestorów przepisom prawnym, zyskał miano „raju podatkowego”. O atrakcyjności tej lokalizacji świadczy fakt, że na terenie Delaware zarejestrowano już ponad 850 tys. firm. Co więcej, spośród 500 największych firm na świecie (wg rankingu Forbes’a), ponad 60% z nich zarejestrowanych jest właśnie w Delaware.

CZYTAJ WIĘCEJ

WSZYSTKO O PODATKU U ŹRÓDŁA

Pojęcie podatku u źródła jest ściśle powiązane z handlem międzynarodowym; jest on bowiem pobierany w sytuacji, w której podmiot uzyskujący przychód, czyli podatnik, ma inną rezydencję podatkową (kraj, w którym powinien opłacić podatek) niż podmiot dokonujący wypłaty, czyli płatnik podatku (mający siedzibę w państwie, w którym uzyskano przychód).

CZYTAJ WIĘCEJ

DYREKTOR NOMINOWANY I NOMINOWANY UDZIAŁOWIEC

Przedsiębiorcy zainteresowani założeniem lub przeniesieniem działalności gospodarczej do jednego z krajów określanych mianem „rajów podatkowych” powinni zdobyć jak najwięcej informacji na temat konkretnych jurysdykcji i działających w nich struktur biznesowych. Bardzo ważnym punktem związanym z optymalizacja podatkowa jest usługa dyrektora nominowanego i udziałowca nominowanego spółki. Poniżej wyjaśniamy czym są owe instytucje i w jakim celu mogą być powołane.

CZYTAJ WIĘCEJ
Spółka na Malcie

SPÓŁKA NA MALCIE

Malta to niewielkie, wyspiarskie państwo położone w centralnej części Morza Śródziemnego. Choć uzyskała niepodległość dopiero w 1964 roku, obecnie jest członkiem Unii Europejskiej, strefy Euro, oraz stroną Układu z Schengen. Współcześnie, Malta to ważne centrum finansowe, handlowe i turystyczne o zasięgu nie tylko europejskim, ale i światowym.

Co prawda Malta nie jest „rajem podatkowym” zarówno w klasycznym rozumieniu tego pojęcia, jak i według kryteriów OECD, jednak tamtejsze prawo przewiduje tak dużą liczbę możliwości stosowania ulg i przywilejów podatkowych (dla osób fizycznych oraz prawnych), że jest ona bardzo atrakcyjną lokalizacją dla zagranicznych przedsiębiorców, chcących skutecznie stosować metody optymalizacji podatkowej.

CZYTAJ WIĘCEJ

FUNDACJE POŻYTKU PRYWATNEGO

Tego typu fundacje, to struktury wyposażone w osobowość prawną, powoływane w celu zarządzania majątkiem przekazanym przez fundatora.

Rola fundatora fundacji pożytku prywatnego, nie ogranicza się jedynie do wspomnianego wyżej przekazania majątku. Określa on także sposób, w jaki fundacja będzie zarządzana oraz zasady dysponowania jej środkami na rzecz wskazanych wcześniej beneficjentów.

Cechą szczególną fundacji pożytku prywatnego jest to, że nie musi ona posiadać żadnych celów użyteczności publicznej. Mogą z niej czerpać korzyści wyłącznie osoby fizyczne, wymienione przez beneficjenta z imienia i nazwiska.

CZYTAJ WIĘCEJ

SPÓŁKA W PANAMIE

Panama to niewielkie państwo w Ameryce Środkowej, będące jednym z najbardziej znanych, a jednocześnie najstarszych „rajów podatkowych” na świecie. Jej przepisy prawne tworzą korzystny klimat dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usług transportowych, wynajmu statków i samolotów, górnictwa, handlu ropa naftową, importu oraz eksportu.

CZYTAJ WIĘCEJ