Archives for Raje podatkowe i spółki zagraniczne

FATCA staje się faktem

Pod skrótem FATCA, kryje się nazwa amerykańskiej regulacja prawnej (Foreign Account Tax Compliance Act) dotyczącej zgodności z przepisami podatkowymi kont zagranicznych. Jej twórcami są Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych oraz Amerykański Urząd Skarbowy. (IRS). Data jej uchwalenia to 28.03.2010 r.

Ustawa ta jest mocno kontrowersyjna, gdyż ma godzący w tajemnice bankową cel; jest nim chęć przeciwdziałania unikania opodatkowania przez rezydentów podatkowych USA, będących właścicielami zagranicznych rachunków bankowych lub inwestycyjnych oraz zapobieganie wykorzystywania przez amerykańskich podatników zagranicznych instytucji finansowych do ukrywania wysokości dochodów lub tworzenia struktur agresywnego planowania podatkowego.

CZYTAJ WIĘCEJ

FUNDACJA W LIECHTENSTEINIE

Liechtenstein to niewielkie księstwo leżące na pograniczu austriacko – szwajcarskim, będące członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz obszaru Schengen. Ze względu na niskie podatki oraz korzystne dla klientów przepisy prawa bankowego uważany jest za jeden z „rajów podatkowych”. Może też być uważany za „ojczyznę” fundacji, ponieważ przepisy dotyczące ich funkcjonowania na terenie księstwa pojawiły się już w 1926 roku.

Współcześnie na szczególna uwagę zasługuje Stiftung, czyli Fundacja prawa Księstwa Liechtenstein.

CZYTAJ WIĘCEJ
Spółka w Wyoming

SPÓŁKA W WYOMING

Wyoming, to położony w środkowo – zachodniej części Stanów Zjednoczonych, dziesiąty co do wielkości, najrzadziej zaludniony stan USA. Cechą szczególną Wyoming jest bardzo liberalne prawo podatkowe, zwalniające ze stanowego podatku dochodowego zarówno osoby fizyczne jak i prawne, będące jednocześnie bardzo korzystne z punktu widzenia działalności rejestrowanych tam spółek. Ponadto w Wyoming nie istnieje obowiązek zapłaty podatków od dochodów uzyskiwanych poza granicami stanu, oraz od dochodów emerytalnych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Spółka w Hongkongu

SPÓŁKA W HONGKONGU

Hongkong to dawne, azjatyckie terytorium zależne Wielkiej Brytanii leżące na wschodnim wybrzeżu Chin. Po 1 lipca 1997 roku, Hongkong został przekształcony w specjalny region administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej. Jednakże władze chińskie, zobowiązały się przez okres 50 lat, nie zmieniać ustroju politycznego, gospodarczego i społecznego byłej brytyjskiej enklawy.

Obecnie Hongkong to jedno z największych azjatyckich centrów finansowych i handlowo – usługowych. Dzięki swojemu położeniu geograficznemu, infrastrukturze, a także umowom o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi z Chinami, Luksemburgiem i Belgią, Hongkong stał się doskonałym miejscem, umożliwiającym prowadzenie wymiany handlowej pomiędzy Chinami a Unią Europejską.

CZYTAJ WIĘCEJ
Spółka w Delaware

SPÓŁKA W DELAWARE

Delaware to leżący na wschodnim wybrzeżu stan USA, który dzięki korzystnym dla zagranicznych inwestorów przepisom prawnym, zyskał miano „raju podatkowego”. O atrakcyjności tej lokalizacji świadczy fakt, że na terenie Delaware zarejestrowano już ponad 850 tys. firm. Co więcej, spośród 500 największych firm na świecie (wg rankingu Forbes’a), ponad 60% z nich zarejestrowanych jest właśnie w Delaware.

CZYTAJ WIĘCEJ

WSZYSTKO O PODATKU U ŹRÓDŁA

Pojęcie podatku u źródła jest ściśle powiązane z handlem międzynarodowym; jest on bowiem pobierany w sytuacji, w której podmiot uzyskujący przychód, czyli podatnik, ma inną rezydencję podatkową (kraj, w którym powinien opłacić podatek) niż podmiot dokonujący wypłaty, czyli płatnik podatku (mający siedzibę w państwie, w którym uzyskano przychód).

CZYTAJ WIĘCEJ
Spółka na Malcie

SPÓŁKA NA MALCIE

Malta to niewielkie, wyspiarskie państwo położone w centralnej części Morza Śródziemnego. Choć uzyskała niepodległość dopiero w 1964 roku, obecnie jest członkiem Unii Europejskiej, strefy Euro, oraz stroną Układu z Schengen. Współcześnie, Malta to ważne centrum finansowe, handlowe i turystyczne o zasięgu nie tylko europejskim, ale i światowym.

Co prawda Malta nie jest „rajem podatkowym” zarówno w klasycznym rozumieniu tego pojęcia, jak i według kryteriów OECD, jednak tamtejsze prawo przewiduje tak dużą liczbę możliwości stosowania ulg i przywilejów podatkowych (dla osób fizycznych oraz prawnych), że jest ona bardzo atrakcyjną lokalizacją dla zagranicznych przedsiębiorców, chcących skutecznie stosować metody optymalizacji podatkowej.

CZYTAJ WIĘCEJ

SPÓŁKA W PANAMIE

Panama to niewielkie państwo w Ameryce Środkowej, będące jednym z najbardziej znanych, a jednocześnie najstarszych „rajów podatkowych” na świecie. Jej przepisy prawne tworzą korzystny klimat dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usług transportowych, wynajmu statków i samolotów, górnictwa, handlu ropa naftową, importu oraz eksportu.

CZYTAJ WIĘCEJ