Archives for Vario

FUNDACJA W LIECHTENSTEINIE

Liechtenstein to niewielkie księstwo leżące na pograniczu austriacko – szwajcarskim, będące członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz obszaru Schengen. Ze względu na niskie podatki oraz korzystne dla klientów przepisy prawa bankowego uważany jest za jeden z „rajów podatkowych”. Może też być uważany za „ojczyznę” fundacji, ponieważ przepisy dotyczące ich funkcjonowania na terenie księstwa pojawiły się już w 1926 roku.

Współcześnie na szczególna uwagę zasługuje Stiftung, czyli Fundacja prawa Księstwa Liechtenstein.

CZYTAJ WIĘCEJ

UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania to akty prawne, o kluczowym znaczeniu dla przedsiębiorców prowadzących międzynarodową działalność gospodarczą (dokonują tzw. transakcji transgranicznych) oraz osób wykonujących pracę najemną poza granicami kraju zamieszkania. W założeniu maja one zapobiegać wyjątkowo niekorzystnemu i niepożądanemu z punktu widzenia przedsiębiorców i pracowników zjawisku podwójnego opodatkowania.

CZYTAJ WIĘCEJ

O CO CHODZI Z FATCA? – CZ. 1

FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act – to amerykańska regulacja prawna o zgodności z przepisami podatkowymi dla kont zagranicznych autorstwa Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych oraz Amerykańskiego Urzędu Skarbowego (IRS), uchwalona 28.03.2010 r.

CZYTAJ WIĘCEJ

DYREKTOR NOMINOWANY I NOMINOWANY UDZIAŁOWIEC

Przedsiębiorcy zainteresowani założeniem lub przeniesieniem działalności gospodarczej do jednego z krajów określanych mianem „rajów podatkowych” powinni zdobyć jak najwięcej informacji na temat konkretnych jurysdykcji i działających w nich struktur biznesowych. Bardzo ważnym punktem związanym z optymalizacja podatkowa jest usługa dyrektora nominowanego i udziałowca nominowanego spółki. Poniżej wyjaśniamy czym są owe instytucje i w jakim celu mogą być powołane.

CZYTAJ WIĘCEJ

FUNDACJE POŻYTKU PRYWATNEGO

Tego typu fundacje, to struktury wyposażone w osobowość prawną, powoływane w celu zarządzania majątkiem przekazanym przez fundatora.

Rola fundatora fundacji pożytku prywatnego, nie ogranicza się jedynie do wspomnianego wyżej przekazania majątku. Określa on także sposób, w jaki fundacja będzie zarządzana oraz zasady dysponowania jej środkami na rzecz wskazanych wcześniej beneficjentów.

Cechą szczególną fundacji pożytku prywatnego jest to, że nie musi ona posiadać żadnych celów użyteczności publicznej. Mogą z niej czerpać korzyści wyłącznie osoby fizyczne, wymienione przez beneficjenta z imienia i nazwiska.

CZYTAJ WIĘCEJ