Popularną metodą optymalizacji podatkowej, czyli przeprowadzania zgodnych z prawem działań zmierzających do minimalizacji zobowiązań podatkowych jest zakładanie bądź przenoszenie działalności gospodarczej do tzw. „rajów podatkowych”. Owe „raje”, starają się przyciągnąć jak największą liczbę inwestorów, oferując trzy główne rodzaje korzyści: łatwość założenia i prowadzenia tam działalności, niskie podatki oraz bardzo wysoki stopień poufności; przy czym ważne jest, aby te elementy istniały jednocześnie. Gdyby bowiem, na skutek ewentualnych zmian w prawie, któryś z nich straciłby na znaczeniu, taki „raj” może utracić swoją atrakcyjność, a dotychczasowi lub potencjalni inwestorzy zaczną poszukiwać innej jurysdykcji.

Taką właśnie sytuację można aktualnie zaobserwować na przykładzie krajów przyjaznych przedsiębiorczości zagrożonych utratą znaczenia– chodzi tu o jurysdykcje położone na terytorium USA (Delaware, Wyoming), w porównaniu do innego, położonego o przysłowiowy „rzut kamieniem” państwa, którego pozycja wydaje się być niezagrożona: Panamy.

Główna przyczyna, dla której to Panama wydaje się być korzystniejszą niż USA lokalizacją dla prowadzenia działalności kryje się pod skrótem FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act – to amerykańska regulacja prawna o zgodności z przepisami podatkowymi dla kont zagranicznych autorstwa Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych oraz Amerykańskiego Urzędu Skarbowego (IRS), uchwalona 28.03.2010 r.

Umowa ta obowiązuje wszystkie kraje (w tym Polskę), które podpisały z USA rzeczona umowę. Na jej podstawie, kraje – sygnatariusze FATCA, mają obowiązek przekazywać Stanom Zjednoczonym informacje na temat prowadzonych przez nie rachunków podatników amerykańskich. W założeniu, prawo to ma przeciwdziałać unikaniu opodatkowania przez rezydentów podatkowych USA, posiadających zagraniczne rachunki bankowe lub inwestycyjne, oraz zapobiegać wykorzystywaniu przez amerykańskich podatników zagranicznych instytucji finansowych do ukrywania wysokości dochodów lub tworzenia struktur agresywnego planowania podatkowego. W praktyce, jeden z „filarów” funkcjonowania rajów podatkowych na terenie USA – poufność – przechodzi do historii, co oczywiście negatywnie odbije się na zainteresowaniu inwestorów tymi jurysdykcjami, kierując ich uwagę w inną stronę; np. Panamy.

Nie będąc terytorium w żadnym stopniu zależnym od USA, Panama nie ma obowiązku podpisywać rzeczonej umowy z żadnym z państw, co oznacza, że inwestorzy prowadzący tam działalność bądź lokujący oszczędności nie muszą ujawniać informacji na temat swoich rachunków bankowych. Ale to nie wszystko, poruszając się w temacie bankowości, warto wspomnieć, że założenie konta w Panamie jest nieskomplikowane, a tamtejsze prawo gwarantuje bardzo wysoki poziom tajemnicy bankowej i korporacyjnej; jeden z najlepszych w świecie – jej złamanie zagrożone jest karą więzienia. W dziedzinie poufności zatem, przewagę, i to zdecydowaną ma Panama.

Co więcej, Panama wydaje się być jurysdykcją stabilniejszą nawet… od USA. Korzyści, jaki gospodarka tego państwa czerpie z obecności na jego terenie zagranicznych inwestorów, w dużej mierze „uodparniają” ją na naciski ze strony krajów OECD lub Stanów Zjednoczonych. Można więc z dużym prawdopodobieństwem założyć, że władze Panamy nie wprowadzą nowych rozwiązań prawnych w stylu FATCA, negatywnie odbijających się na sytuacji funkcjonujących tam przedsiębiorstw.

Kraj ten oferuje ponadto duży wybór form prowadzenia działalności: Sociedad Anonima, Foreign Corporation, Limited Partnership, General Partnership, Civil Partnership, Commandite Company, Individual Limited Proprietorship, a do tego możliwe jest tam powołanie trustów i fundacji.

Kolejna przyczyna dla której warto rozważyć założenie/przeniesienie biznesu do Panamy kosztem lokalizacji USA, jest fakt, że pomimo niskich podatków, łatwości założenia firmy i wysokiego poziomu poufności, ten kraj… nie jest traktowany jako „raj podatkowy” przez wiele krajów, w tym Wielką Brytanię. Oznacza to, że działające tam firmy nie zwrócą na siebie szczególnej uwagi tamtejszych organów kontroli skarbowej.

Podsumowując, pomimo licznych korzyści, jakie oferuje prawodawstwo panamskie, do głównych argumentów przemawiających do wyboru Panamy jako siedziby swojej spółki, (nawet w porównaniu do USA), są tamtejsza poufność oraz stabilność.