Polski system bankowy pomimo swej nowoczesności i wygody w prowadzeniu rachunków wciąż funkcjonuje w bardzo niebezpiecznym systemie prawnym. Coraz częściej słychać o zajęciach rachunków bankowych czy blokadzie środków na poczet toczących się postępowań wyjaśniających bez rozprawy sądowej o orzeczonej winie przedsiębiorcy. Takie sytuacje doprowadzić mogą do utraty płynności finansowej firmy a w wyjątkowych sytuacjach nawet jej bankructwa. Zatem czy da się zabezpieczyć przed tego typu zagrożeniem?

 

Współczesny przedsiębiorca, w tym polski, ma do wyboru wiele jurysdykcji z całego świata, oferujących szeroki zakres usług w dziedzinie bankowości. Poniżej przedstawiamy nie tylko przyczyny dla których warto założyć konto poza granicą, ale również dodatkowe korzyści wynikające z tego faktu.

 

  1. Bezpieczeństwo zgromadzonych funduszy

Ciągły dostęp do środków finansowych na kontach bankowych jest niezbędny dla prawidłowego działania firmy. Nawet krótka przerwa w możliwości dokonywania transakcji może stanowić o być albo nie być przedsiębiorstwa. Aby zatem zapobiec ewentualności, utraty dostępu do konta, np. wskutek pomyłki urzędniczej i zajęcia zgromadzonych środków na czas postępowania wyjaśniającego, warto wybrać jurysdykcję, której prawo nie dopuszcza takiej możliwości, a jakakolwiek ingerencja w złożone w banku fundusze może odbyć się jedynie na mocy postanowienia sądu (przykładem może być Szwajcaria).

 

  1. Wysoki poziom tajemnicy bankowej

Osoby ceniące sobie wysoki stopień poufności danych osobistych, stanu konta oraz dokonywanych transakcji, powinni wybrać konto w banku należącym do kraju gwarantującego bardzo wysoki poziom tajemnicy bankowej. Są to najczęściej kraje w których sektor bankowy stanowi znaczącą część gospodarki (np. Księstwo Monako, Szwajcaria, Liechtenstein). Prawo takich państw przewiduje wysokie kary finansowe, a nawet pozbawienia wolności, za złamanie informacji objętych tajemnicą bankową, a jej naruszenie możliwe jest jedynie w nielicznych, ściśle określonych prawem przypadkach (postępowanie sądowe).

 

  1. Wysoki poziom profesjonalizmu kadry urzędników bankowych

Kraje, które z usług sektora bankowego uczyniły swoją wizytówkę (Monako, Liechtenstein, Szwajcaria), dbają o to, aby potencjalny klient miał do czynienia z doskonale wykształconym i doświadczonym urzędnikiem/doradcą. Przekłada się to nie tylko na dobre wrażenie wywarte na inwestorze, ale przede wszystkim na fachowe i profesjonalne doradztwo co do wyboru rodzaju konta i odpowiednich rozwiązań inwestycyjnych, szybkie i sprawne założenie rachunku oraz na gwarancje, że w okresie jego funkcjonowania nie dojdzie do błędów i pomyłek działających na niekorzyść klienta.

 

  1. Duży zakres możliwości inwestycyjnych

Klienci zainteresowani szybszym pomnożeniem środków finansowych składanych na kontach bankowych, niż tym wynikającym tylko z oprocentowania, powinni wybrać jurysdykcję, która przewiduje szeroki wachlarz możliwości inwestycyjnych dla kapitału lokowanego w bankach. Kraje, oferujące takie możliwości słyną tez z wysokiego profesjonalizmu urzędników bankowych, a więc ryzyko nietrafionych, przynoszących straty posunięć jest minimalne. Zagraniczne banki dają możliwość inwestowania i instrumenty finansowe niedostępne w polskich bankach.