Czym jest bankowość typu offshore?

Jest to taki rodzaj działalności banków, który prowadzony jest poza jurysdykcją, w której mają one centralę. Otworzenie konta offshore, oznacza umieszczenie środków finansowych poza granicami kraju, w którym spółka ma siedzibę.

Gdzie warto założyć konto offshore?

Najczęstszymi lokalizacjami dla kont offshore’owych są kraje przyjaźnie nastawione do przedsiębiorców. Jednakże nie muszą to być egzotyczne, wyspiarskie, trudne do odnalezienia na mapie państewka; lepszym rozwiązaniem jest ulokowanie kapitału w kraju o stabilnej sytuacji politycznej i gospodarczej, stabilnej walucie, oraz oferującym wysokiej jakości usługi w sektorze bankowym. Przykładowo mogą to być Singapur, Hongkong, Liechtenstein, Monako.

Jak założyć konto offshore?

Konkretne wymagania związane z określeniem wymagań co do założenia konta, określają same banki, należy jednak liczyć się z koniecznością przedstawienia dokumentów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Dodatkowo, część wymaganych dokumentów będzie musiała być potwierdzona notarialnie, oraz mieć formę apostyli.

Opcjonalnie, konieczne będzie przedstawienie potwierdzenia miejsca zamieszkania (np. poprzez okazanie rachunku za media, telefon itp.) lub referencji poprzedniego banku.

Czas, konieczny to otwarcia takiego rachunku zależy od tego, w jakim banku i w jaki sposób będzie zakładany. Może wahać się od kilku dni, nawet do miesiąca.

Zalety bankowości offshore

Do najważniejszych zalet omawianej bankowości można zaliczyć:

    • wysokie oprocentowanie lokat, wynikające z niskich kosztów prowadzenia działalności banków typu offshore
    • wysoki poziom poufności, oferowany klientom (anonimowe konta)
    • brak opodatkowania wypłacanych odsetek
    • bezpieczeństwo zgromadzonych na rachunkach oszczędności przed egzekucją wynikającą z urzędniczych pomyłek

Informacje dodatkowe

Na świecie działa wiele jurysdykcji oferujących usługi rodzaju offshore. Istnieje wiele banków, proponujących różne rodzaje kont. Kwestia wyboru odpowiedniej lokalizacji, banku oraz typu rachunku zależy od indywidualnych potrzeb klienta, wynikających z rodzaju prowadzonej przez niego działalności. Przy wyborze odpowiedniej lokalizacji, zakresu usług oraz samego otwarcia konta, warto jest skorzystać z usług doradczych specjalistycznych firm.