W dniach 7-8 listopada w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbędzie się Europejski Kongres Mobilności Pracy, którego partnerem została firma Dowson Holdings.

Uczestnicy IV EKMP będą mieli możliwość spotkania i skonsultowania swoich wątpliwości m.in. z ekspertami z Komisji Europejskiej, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz specjalistami Dowson Holdings. Ci ostatni będą dzielić się swoją wiedzą z dziedziny optymalizacji podatkowej zgodnej z polskim jak i międzynarodowymi przepisami skarbowymi.

Europejski Kongres Mobilności Pracy jest największym cyklicznym wydarzeniem w Europie, poświęconym tematyce delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Stanowi platformę wymiany wiedzy i doświadczeń wszystkich stron zainteresowanych tematyką delegowania pracowników od biznesu przez organizacje pozarządowe, Państwową Inspekcję Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, aż po środowisko akademickie i prawnicze.

Więcej o wydarzeniu na www.ekmp.pl