FUNDACJA PRYWATNA W PANAMIE

FUNDACJA PRYWATNA W PANAMIE

Republika Panamy to niewielki kraj (77 tys. km² i około 2,5 mln mieszkańców) położony w Ameryce Środkowej. Jednymi z najważniejszych zalet Panamy jest posiadanie na swoim terytorium Kanału Panamskiego oraz strefy wolnego handlu „Colon” w której znajdują się jedno z największych skupisk firm typu „offshore” na całym świcie. Panama swoją rozpoznawalność w dziedzinach usług  „offshore” zawdzięcza bardzo korzystnemu prawodawstwu, wysokiej poufności oraz bardzo sprawnemu systemowi rejestracji spółek.   Kraj był kolonią Hiszpańską do 1821 roku. W roku 1903 Panama zerwała sojusz z Kolumbią, stając się niepodległą republiką.

Fundacja prywatna jest jedyną w swoim rodzaju formą osoby prawnej działającą jak fundusz powierniczy a jednocześnie może prowadzić operacje tak jak spółka. Sama fundacja nie może prowadzić bezpośredniej działalności handlowej. Może jednak zakładać osobne podmioty np. Spółki, które będą w jej imieniu prowadzić taką działalność.

KORZYŚCI

Założenie Fundacji w Panamie ma służyć przede wszystkim ochronie majątku beneficjenta. W związku z tym możemy wymienić kilka korzyści z posiadania Fundacji Prywatnej:

– beneficjenci nie figurują w aktach urzędów
– brak wymogu składania sprawozdań rocznych lub sprawozdań finansowych
– ma możliwość zawierania i realizowania transakcji w dowolnej walucie
– członkowie rady fundacji mogą mieć dowolne obywatelstwa
– brak wymogów co do miejsca prowadzenia ksiąg rachunkowych
– aktywa Fundacji nie mogą być użyte do spłacenia ewentualnych zobowiązań założyciela lub beneficjentów
– prawo spadkowe obowiązujące w miejscu zamieszkania założyciela nie jest przeciwne fundacji oraz nie może wpływać na jej ważność lub uniemożliwiać realizację jej celów
– brak jakichkolwiek podatków
– możliwość prowadzenia działalności handlowej
– możliwość ulokowania majątku fundacji poza Panamą
– kwestie sukcesji fundacji określone są w Statusie Fundacji. Brak procesów dziedziczenia i ułatwienie zarządzania spadkiem. Po śmierci Założyciela należy dostarczyć jedynie jego akt zgonu.

PODMIOTY FUNDACJI

Zasadniczo fundacja składa się z następujących podmiotów:

1. Założyciela / Fundatora
2. Rady Fundacji – jest odpowiedzialna za wykonywanie jej działań
3. Protektora – osoby, która posiada pełną kontrolę nad Fundacją i jej aktywami
3. Beneficjenta

Ustawa o fundacjach prywatnych stanowi, iż wszelkie aktywa fundacji muszą stanowić odrębny majątek wydzielony z prywatnych aktywów założyciela. Zgodnie z tym, nie podlegają one jakiejkolwiek konfiskacie, nie mogą być zajęte ani być przedmiotem żadnych działań o charakterze prewencyjnym.

Spółki za granicą

PRAKTYCZNE INFORMACJE

– brak deklarowanego kapitału założycielskiego
– całkowity koszt założeNia i prowadzenia fundacji: 5.000 – 10.000 EUR
– odnowienie struktury na kolejny rok : 3.000 – 4.000 EUR

DOKUMENTY

– certyfikowana kopia paszportu
– rachunek potwierdzający miejsce zamieszkania
– referencje bankowe 

ORGAN WYKONAWCZY

Organem wykonawczym fundacji jest Rada Fundacji, która posiada następujące zadania:

– zarządzanie aktywami fundacji zgodnie z jej statutem lub regulaminem
– wykonywanie postanowień zawartych w tych dokumentach
– informowanie beneficjentów o jej sytuacji gospodarczej
– przekazywanie beneficjentom fundacji aktywów
– realizacja działań lub umów fundacji

DLACZEGO DOWSON HOLDINGS

Renoma Dowson Holdings oraz doświadczenie jej pracowników gwarantują nie tylko wybór odpowiedniej jurysdykcji i metody optymalizacji, ale także pełen nadzór nad jej realizacją wraz z terminowym dostarczaniem do właściwych urzędów pełnej wymaganej dokumentacji; rozliczeń, oświadczeń, sprawozdań i raportów.

KONTAKT