KONTA ZAGRANICZNE

Polskie przepisy nie gwarantują pełnego bezpieczeństwa funduszy gromadzonych na kontach bankowych, narażając je np. na ryzyko zbyt pochopnego zablokowania, chociażby na skutek pomyłki urzędniczej. Rozsądnym krokiem jest przeniesienie ich do lokalizacji, które ryzyko takie oddalą lub zlikwidują.

Dowson Holdings oferuje profesjonalną pomoc w wyborze odpowiedniej dla poszczególnych klientów jurysdykcji, zapewniającej wyższy niż w Polsce poziom bezpieczeństwa ulokowanych środków, lepiej chronioną tajemnicę bankową oraz wyższą jakość usług bankowych.

Klasycznymi przykładami takich krajów są Szwajcaria i Liechtenstein.

KORZYŚCI

  • bezpieczeństwo, zapobiegające utracie płynności finansowej, w razie zablokowania konta na czas postępowania wyjaśniającego w razie pojawienia sie jakichkolwiek wątpliwości
  • wysoki, chroniony prawem poziom tajemnicy bankowej, przewidujący wysokie kary za jej złamanie
  • większe możliwości inwestycyjne
  • wysoki poziom kwalifikacji urzędników bankowych, przekładający się na poziom usług
Konto za granicą

OFERTA

Oferta firmy Dowson Holdings obejmuje swoim zakresem doradztwo w wyborze odpowiedniej lokalizacji, odpowiedniego banku oraz pośrednictwo w założeniu najwłaściwszego konta. Dowson Holdings zapewnia szybkie, sprawne i prawidłowe przeprowadzenie wszelkich niezbędnych formalności, oszczędzając tym samym czas naszych klientów.

Zachęcamy do kontaktu z doradcami Dowson Holdings

Konto za granicą
Konto za granicą

REALIZACJA USŁUG

Etap 1

Analiza profilu działalności klienta oraz potrzeb zakończona doradztwem w wyborze banku zagranicznego spełniającego założenia biznesowe inwestora.

Etap 2

Przeprowadzenie procesu compliance w imieniu klienta niezbędnego do otwarcia rachunku zagranicznego.

Etap 3

Otwarcie rachunku i pomoc przy transferach zagranicznych.

KONTAKT