27 września na Stadionie Narodowy w Warszawie właściciele firm, dyrektorzy i managerowie spotkali się na  sympozjum naukowo – szkoleniowym „Oddział firmy w Wielkiej Brytanii – poszukiwanie partnerów handlowych w Wielkiej Brytanii – wyzwania w obliczu Brexitu”. Poza praktycznym spojrzeniem na prowadzenie biznesu w Wielkiej Brytanii – dzięki udziałowi ekspertów Dowson Holdings – podczas sympozjum znacząco omówiono także możliwości optymalnych rozwiązań prawnych dla działań międzynarodowych.

Na sympozjum poruszone zostały trzy główne tematy:

– Aspekty prawne i podatkowe dotyczące założenia firmy albo oddziału firmy w Wielkiej Brytanii;

– Aspekty kulturowe, ekonomiczne oraz prawne dotyczące współpracy z kontrahentem brytyjskim;

– Zmiany w prawie brytyjskim, które mogą nastąpić po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz potencjalny wpływ tych zmian na kontakty handlowe między Polską i Wielką Brytanią.

Wydarzenie odbyło się pod patronatem brytyjskim mediów. Duży nacisk kładziony był na możliwość bezpośrednich konsultacji oraz networkingu.

Wszystkim przybyłym dziękujemy za spotkanie, mamy nadzieję, że wiedza przekazana przez naszych ekspertów wskazała Państwu kierunek nowych możliwości rozwoju biznesu.