OPTYMALIZACJA PODATKOWA

Firma Dowson Holdings oferuje swoim klientom pomoc w wyborze oraz wprowadzeniu w życie najwłaściwszych metod optymalizacji podatkowej, czyli całkowicie legalnych działań, zmierzających do obniżenia zobowiązań podatkowych, w pewnych przypadkach nawet do poziomu 0%.

KORZYŚCI

  • niższe koszty podatkowe
  • budowa przewagi konkurencyjnej
  • większe zyski z działalności

NIŻSZE PODATKI

Wiedza i doświadczenie doradców firmy Dowson Holdings jest najlepszym gwarantem wybranych i realizowanych dla klientów wehikułów podatkowych.

Ponieważ na świecie funkcjonuje wiele krajów stosujących różnorakie metody optymalizacji właściwe dla konkretnych rodzajów działalności gospodarczej, Dowson Holdings służy radą zarówno w wyborze lokalizacji, jak i metody, gwarantującej indywidualnym klientom maksymalne korzyści. 

Właściwa realizacja odpowiednio dobranych metod optymalizacji podatkowej to większy zysk dla firmy, większe zarobki jej właścicieli i pracowników, oraz szersze perspektywy rozwoju. To możliwość obniżenia cen oferowanych towarów i usług, budująca przewagę nad konkurencją. A to wszystko w zgodzie z międzynarodowymi przepisami. 

Optymalizacja podatkowa
Optymalizacja podatkowa

OFERTA

Dowson Holdings posiada w swojej ofercie szeroki zakres rozwiązań, dotyczących wyboru oraz szybkiego i skutecznego przeprowadzenia tej metody optymalizacji podatkowej, która okaże się najbardziej odpowiednia dla przedsiębiorstwa – np. zarejestrowania działalności gospodarczej w kraju o przyjaznych dla przedsiębiorcy przepisach podatkowych, z którym Polska posiada korzystne zapisy w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Przedsiębiorców, zainteresowanych zmniejszeniem obciążeń podatkowych, zapraszamy do kontaktu z doradcami Dowson Holdings.

Optymalizacja podatkowa

REALIZACJA USŁUGI

Etap 1 – Analiza

Analiza obecnej sytuacji oraz potrzeb firmy w formie konsultacji z prawnikiem, księgowym lub specjalistą ds. przepływów pieniężnych zakończona propozycją konstrukcji struktury optymalizacyjnej.

Etap 2 – Powołanie struktury

Powołanie struktury optymalizacyjnej zgodnej z wynikiem przeprowadzonej analizy oraz otwarcie konta bankowego w kraju spełniającym wymogi klienta.

Etap 3 – Rozliczenie i utrzymanie struktury

Rozliczenie roczne struktury oraz inwestorów, dostarczenie do urzędów niezbędnych raportów lub sprawozdań finansowych. 

DLACZEGO DOWSON HOLDINGS

Renoma Dowson Holdings oraz doświadczenie jej pracowników gwarantują nie tylko wybór odpowiedniej jurysdykcji i metody optymalizacji, ale także pełen nadzór nad jej realizacją wraz z terminowym dostarczaniem do właściwych urzędów pełnej wymaganej dokumentacji; rozliczeń, oświadczeń, sprawozdań i raportów. 

KONTAKT