OPTYMALIZACJA UNIT LINK

Usługa ma na celu:

1) poszerzenie katalogu kosztów uzyskania przychodu poprzez regularny program oszczędnościowy z możliwości zaliczenia go w KUP (powstaje koszt, ale nie powstaje wydatek),
2) optymalizację podatku CIT lub PIT w zależności od formy prowadzonej przez inwestora działalności.

Usługa polega na uruchomieniu regularnego programu inwestycyjnego o konstrukcji unit-linked. Wykorzystujemy go jako pozapłacowy składnik wynagrodzenia w ramach pracowniczego programu lojalnościowego, pracowniczego programu emerytalny, sposobu na zbudowanie kapitału na odprawę założycielską dla seniora w firmie rodzinnej. Wypłata świadczenia z takiego programu zwolniona jest z podatku dochodowego.

DLA JAKICH PODMIOTÓW JEST TO ROZWIĄZANIE

 • jednoosobowych działalności gospodarczych
 • spółek osobowych (cywilna, jawna, komandytowa, partnerska)
 • spółek kapitałowych (Sp. z o.o., S.A.)
 • podmiotów o mieszanej strukturze

Istotna uwaga: profil przedsiębiorstwa nie ma znaczenia.

Saint Lucia

DO KOGO SKIEROWANY JEST PRODUKT

 • Prezesi, członkowie zarządów spółek kapitałowych,
 • Członkowie rad nadzorczych
 • Udziałowcy spółek kapitałowych
 • Komandytariusze i komplementariusze spółek komandytowych
 • Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą
 • Kluczowi pracownicy

KOSZTY ZWIĄZANE Z UNIT LINK

 • Wprowadzenie zmian do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) polisy ubezpieczeniowej – €1500
 • Uruchomienie polisy – €0
 • Prowizja roczna od korzyści podatkowej* – 2%-5% (w skali roku)

*Korzyść podatkowa do 100 000 zł – 5%
Korzyść podatkowa od 100 001 zł do 200 000 zł 4%
Korzyść podatkowa od 200 001 zł do 300 000 zł 3%
Korzyść podatkowa od 300 001 zł 2%

Malta

KORZYŚCI

 • Redukcja podatku CIT (składka na polisę jest kosztem uzyskania przychodu)
 • Redukcja podatku PIT (składka na polisę jest kosztem uzyskania przychodu, świadczenie z polisy nie jest objęte podatkiem dochodowym)
 • Redukcja kosztów ZUS (wykorzystanie polisy jako pozapłacowego składnika wynagrodzenia nie jest objęte składką na ubezpieczenie społeczne, emerytalne, rentowe)
 • Bezpieczeństwo środków zgromadzonych na funduszach (przywilej egzekucyjny, środki są wolne od zajęcia komorniczego i sądowego do 75% wartości rachunku, brak obowiązku informacyjnego do GIIF – generalny inspektor informacji finansowej, wyłączenie z pod unijnej dyrektywy bankowej BAIL IN)
 • Bezpieczeństwo przed zajęciem konta bankowego (system ubezpieczeniowy jest wyłączony z pod systemu Źródło / Ognivo – komorniczy system połączony z systemem bankowym dzięki któremu komornik wie, kto i na jakim rachunku bankowym trzyma środki , scenariusz grecki i cypryjski: środki nie są przechowywane na prywatnym rachunku ROR inwestora)
KONTAKT