Ciekawy i skuteczny sposób minimalizacji podatków oferuje prawo maltańskie w połączeniu z polskimi przepisami. Taka optymalizacja jest możliwa dzięki zastosowaniu odpowiedniej struktury biznesowej, której zasady działania skutkują redukcją zobowiązań podatkowych do wspomnianego już poziomu 0,01%. Poniżej prezentujemy w jaki sposób takie rozwiązanie działa w praktyce.

Odpowiednia struktura krok po kroku

Aby optymalizować podatki poprzez prawo maltańskie, należy stworzyć odpowiednią strukturę biznesową. Pierwszym krokiem jest powołanie na Malcie spółki limited (odpowiednik polskiej sp. z o.o.), w której funkcję Dyrektora Zarządzającego (Managing Director – MD) pełni polski inwestor.

Drugim krokiem jest powołanie polskiej spółki komandytowej, której komplementariuszem zostanie wyżej wymieniona spółka maltańska, a komandytariuszem polski podmiot, poprzez który do tej pory inwestor prowadził interesy. Od tej chwili inwestor prowadzi działalność poprzez spółkę komandytową.

Krok trzeci to rozliczenie zysku z działalności operacyjnej spółki komandytowej. Minimalna kwota 0,01% trafia do polskiego podmiotu, który płaci w Polsce CIT. Pozostałe 99,9% zysku trafia do maltańskiego komplementariusza.

Krok czwarty. Spółka maltańska zobowiązana jest również do zapłaty podatku dochodowego jednak tego samego miesiąca wypłaca wynagrodzenia dla Dyrektorów Zarządzających równe 100% jej zysku. Dzięki temu nie powstaje podstawa do opodatkowania spółki podatkiem CIT.

Krok piąty, wypłata wynagrodzenia dla Dyrektora Zarządzającego. Na mocy polskiej ustawy o PIT oraz Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, a Republiką Malty wynagrodzenie dyrektora zarządzającego spółki maltańskiej zwolnione jest z podatku PIT oraz nie stanowi podstawy do naliczenia składek ubezpieczeniowych.

Tym samym inwestor będący polskim rezydentem podatkowym posiada polski PIT, na którym wykazuje wynagrodzenie zwolnione z podatku dochodowego oraz składek ubezpieczeniowych w Polsce.

spolka_maltanska-1

Korzyści

 • Struktura redukuje podwójne opodatkowanie w spółkach kapitałowych (CIT spółki i PIT wspólników)
 • Struktura redukuje PIT, jeśli inwestor prowadził wcześniej jednoosobową działalność gospodarczą
 • Struktura jest transparentna podatkowo gdyż spółki w tym spółka maltańska jest zgłoszona do polskich urzędów do VAT-PL oraz posiada polski NIP na potrzeby rozliczeń wynagrodzeń MD
 • Struktura nie podlega pod klauzulę obejścia prawa podatkowego
 • Struktura posiada pozytywne interpretacje Ministra Finansów w kwestii wypłaty zysku oraz wynagrodzenia dyrektorów
 • Cena utrzymania struktury jest niewiele wyższa niż obsługa polskiej spółki kapitałowej
 • Wszystkie spółki mogą posiadać konta bankowe w Polsce
 • Rozliczenie spółki komandytowej może odbywać się poprzez obecną firmę księgowa inwestora  

Uwagi końcowe

Aby uchronić inwestora przed ewentualnymi pomyłek, czy też błędami w interpretacji przepisów, gwarantujemy wydanie pozytywnej, indywidualnej interpretacji Ministra Finansów zgodnie z przepisami polskiego prawa podatkowego w zakresie transferu zysku do spółki maltańskiej oraz braku opodatkowania wynagrodzenia dyrektorów zarządzających.

Dla kogo przeznaczona jest przedmiotowa strukturę

 • Przedsiębiorców, którzy prowadzą stacjonarny biznes na terenie Polski, posiadają oddział, zakład, zatrudniają pracowników
 • Polskich rezydentów podatkowych którzy muszą wykazać dochód na polskim PIT
 • Przedsiębiorców, którzy chcą zoptymalizować podatek CIT lub PIT
 • Przedsiębiorców, których działalność nie wymaga szczególnych pozwoleń bądź uprawnień, jak adwokaci czy lekarze

Co dalej

Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami biegłymi w powoływaniu i rozliczeniu wyżej wymienionej struktury. Oferujemy darmowe, godzinne spotkanie z księgowym, który odpowie na Państwa pytania.

ZAMÓW DARMOWĄ KONSULTACJĘ