REZYDENCJA PODATKOWA

W dzisiejszych czasach coraz bardziej skomplikowanych przepisów podatkowych warto zastanowić się nad zmianą rezydencji podatkowej na taką, która zagwarantuje maksimum poufności jak i korzyści finansowych.

Istnieje bardzo wiele metod zmiany rezydencji podatkowej w zgodzie z międzynarodowymi przepisami, tak aby inwestor nie musiał płacić nadmiernie wysokich podatków w kraju w którym prowadzi interesy lub którego obywatelstwo posiada.

KORZYŚCI

  • Zmiana kraju w którym podlega się pod przepisy podatkowe
  • Niższy lub całkowity brak podatku dochodowego
  • Poufność informacji o posiadanym majątku
  • Ochrona przed egzekucją

OFERTA

Wśród wielu metod zmiany rezydencji podatkowej Dowson Holdings oferuje kompleksową obsługę od momentu wyboru kraju do którego warto przenieść swoje centrum interesów życiowych po zgromadzenie wszelkiej dokumentacji wymaganej przez urzędy i banki gdzie inwestor prowadzi interesy.

Zachęcamy do kontaktu z doradcami Dowson Holdings

St Vincent

REALIZACJA USŁUGI

Etap 1 – Analiza

Analiza obecnej sytuacji klienta oraz określenie celów biznesowych wraz możliwościami ich realizacji.

Etap 2 – Powołanie struktury

Przygotowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji oraz przekazanie ich do odpowiednich urzędów w wybranych jurysdykcjach, tak aby rozpocząć proces zmiany rezydencji.

Etap 3 – Rozliczenie i utrzymanie struktury

Przekazanie inwestorowi wszelkich dokumentów świadczących o jego nowej rezydencji podatkowej.

DLACZEGO DOWSON HOLDINGS

Renoma Dowson Holdings oraz doświadczenie jej pracowników gwarantują nie tylko wybór odpowiedniej jurysdykcji i metody optymalizacji, ale także pełen nadzór nad jej realizacją wraz z terminowym dostarczaniem do właściwych urzędów pełnej wymaganej dokumentacji; rozliczeń, oświadczeń, sprawozdań i raportów. 

KONTAKT