Położony we wschodniej części Morza Śródziemnego Cypr jest jedną z najatrakcyjniejszych w Europie, a także na świecie lokalizacji dla międzynarodowego biznesu. Składa się na to kilka przyczyn:

 • od 1 maja 2004 roku, Cypr jest członkiem Unii Europejskiej, organizacji gwarantującej swobodny przepływ kapitału, towaru i ludzi w jej granicach
 • Cypr oferuje bardzo niskie stawki podatkowe dla firm prowadzących działalność na jego terytorium (wysokość podatku dochodowego to zaledwie 12,5% – dla cypryjskich rezydentów nie ma znaczenia miejsce osiągania zysków), „wzbogacone” dodatkowo przez liczne preferencje i ulgi (np. brak opodatkowania dochodu płynącego z dywidend od spółek zarejestrowanych na Cyprze lub brak podatku od sprzedaży papierów wartościowych)
 • stawka VAT to 19%
 • Cypr cieszy się wysokiej jakości, stabilnym i przyjaznym dla przedsiębiorcy prawem, czerpiącym z rozwiązań systemu brytyjskiego

(źródło stawek podatkowych: http://www.nikozja.msz.gov.pl)

 

Najpopularniejsze rodzaje spółek na Cyprze

Prawo cypryjskie przewiduje funkcjonowanie różnego typu struktur (np. spółka osobowa zwykła (general partnership) lub spółka komandytowa (limited partnership), ale do najczęściej spotykanych form działalności gospodarczej na Cyprze, najwłaściwszych jednocześnie dla zagranicznych przedsiębiorców, należą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli Private Company Limited (Ltd.) Może ona przyjąć kilka postaci:

Spółka prywatna z odpowiedzialnością wspólników ograniczoną do wysokości udziałów (private company limited by shares). Tego rodzaju struktura nie może mieć więcej niż 50 wspólników. Prawo ogranicza tutaj możliwość sprzedaży udziałów i obligacji.

Spółka prywatna „zwolniona” (Exempt Private Company). Ten typ spółki jest zwolniony z części obowiązków sprawozdawczych, ale za to musi spełniać dodatkowe, zaostrzone kryteria związane z transparentnością i bezpieczeństwem obrotu.

Spółka publiczna (public company limited by shares) – struktura bardzo podobna do polskiej spółki akcyjnej. Do jej rejestracji wymaganych jest min. 7 wspólników; odpowiadających za zobowiązania spółki jedynie do wysokości ich początkowych udziałów.

Spółka (prywatna) z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji (private company limited by guarantee). Najrzadziej spotykany typ spółek Ltd. Na Cyprze, stosowany w przypadku działalności charytatywnej i non profit. Jeżeli spółka jest niewypłacalna, wspólnicy odpowiadają do wysokości zadeklarowanej wcześniej gwarancji.

 

Założenie spółki na Cyprze

Założenie spółki na Cyprze trwa od jednego do czterech tygodni. Pierwszym etapem jest uzyskanie akceptacji nazwy firmy w Department of Registrar of Companies, będącym oddziałem cypryjskiego Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki. Następnie, należy złożyć wniosek rejestracyjny (w języku angielskim lub greckim), do którego dołączamy

umowę i statut spółki oraz:

 • dane personalne udziałowca lub udziałowców
 • kopie paszportów lub ID udziałowców i informacje o ilości przypisanych udziałów
 • dane personalne członków zarządu spółki
 • adres spółki
 • dane tzw. sekretariatu/sekretarza firmy
 • informacje o kapitale spółki

 

Korzyści podatkowe dla spółek cypryjskich

Do korzyści podatkowych (poza niskim podatkiem dochodowym), jakimi cieszą się cypryjskie spółki, zaliczyć można:

 • brak podatku od dywidend wypłacanych przez cypryjskie spółki swoim wspólnikom – niezależnie od rezydencji
 • brak podatku od odsetek z lokat i rachunków na Cyprze – pod warunkiem, że zostają wypłacone osobie nie będącej cypryjskim rezydentem
 • brak podatku od zysku cypryjskich spółek, pochodzącego z obrotu papierami wartościowymi
 • brak podatku od wpływów z tytułu opłat licencyjnych (royalties) świadczonych przez zagranicznych licencjobiorców

(źródło: http://www.nikozja.msz.gov.pl)

 

Alternatywą dla czterotygodniowego procesu zakładania spółek na Cyprze jest możliwość zakupu gotowych już spółek (istnieje tam bowiem praktyka zakładania spółek tylko z zamiarem ich szybkiej sprzedaży). Procedura taka trwa zaledwie kilka dni.

Dowiedz się więcej o metodzie zakładania spółek w rajach podatkowych.