Malta to niewielkie, wyspiarskie państwo położone w centralnej części Morza Śródziemnego. Choć uzyskała niepodległość dopiero w 1964 roku, obecnie jest członkiem Unii Europejskiej, strefy Euro, oraz stroną Układu z Schengen. Współcześnie, Malta to ważne centrum finansowe, handlowe i turystyczne o zasięgu nie tylko europejskim, ale i światowym.

Co prawda Malta nie jest „rajem podatkowym” zarówno w klasycznym rozumieniu tego pojęcia, jak i według kryteriów OECD, jednak tamtejsze prawo przewiduje tak dużą liczbę możliwości stosowania ulg i przywilejów podatkowych (dla osób fizycznych oraz prawnych), że jest ona bardzo atrakcyjną lokalizacją dla zagranicznych przedsiębiorców, chcących skutecznie stosować metody optymalizacji podatkowej.

Wykorzystanie spółek maltańskich

Prawo maltańskie umożliwia tworzenie różnych form prawnych spółek: do najczęściej spotykanych należą spółki osobowe i  spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Podatek CIT na Malcie

Podatek dochodowy nałożony na maltańskie spółki wynosi aż 35%, ale dzięki odpowiednim rozwiązaniom prawnym (pełna refundacja, lub pełne przypisanie), może zostać zredukowany do zaledwie 5% (to nawet mniej niż na Cyprze). Jednak taka redukcja podatku (refundacja) jest możliwa tylko wtedy, kiedy spółka nie korzystała wcześniej z żadnych ulg, przewidzianych przez umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których Malta jest sygnatariuszem.

 

Rejestracja spółki na Malcie

Na chwilę obecną, najczęściej spotykanymi na Malcie strukturami biznesowymi są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zarówno prywatne, jak i publiczne. W celu rejestracji takich spółek, należy dostarczyć do Rejestru Spółek (the Registrar of Companies), tzw. Memorandum of Association, zawierające:

 

  • nazwę firmy
  • nazwiska i adresy udziałowców
  • adres na Malcie
  • zakres działalności
  • wysokość kapitału zakładowego
  • dane na temat dyrektorów i sekretarza
  • dane oficjalnego reprezentanta firmy

 

Ponadto rejestracja spółki maltańskiej wymaga zatrudnienia dyrektora, oraz sekretarki/sekretarza, posiadającego licencję Maltese Nominee Company.

(dane za www.biznes.gov.pl)

 

Spółka na Malcie pozostałe informacje

Czas niezbędny dla zarejestrowania spółki to 7 do 14 dni od dostarczenia do urzędu wszystkich wymaganych dokumentów. W przypadku zakupu istniejącej już spółki, możliwe jest rozpoczęcie działalności już po 24 godzinach.

Niektóre z rodzajów prowadzonej działalności wymagają zezwolenia; należą do nich bankowość, zakłady, hazard online, ubezpieczenia, działalność finansowa, działalność związana z zarządzaniem.

Równie ważna, co wybór właściwej struktury biznesowej, jest decyzja co do zakresu prowadzonej działalności. Maltańskie władze szczególnie wspierają, tworząc korzystne warunki dla ich rozwoju, takie gałęzie gospodarki jak przemysł chemiczny, elektroniczny oraz związany z ochroną zdrowia – np. farmaceutyka.

Przeczytaj więcej o zakładaniu spółek w rajach podatkowych.