Bułgaria już dawno przestała być postrzegana głównie przez pryzmat wczasów w rejonie Warny lub Złotych Piasków. Obecnie jest to należący do Unii Europejskiej kraj o dużym potencjale gospodarczym, o którym warto pomyśleć jako o miejscu dla siedziby własnego biznesu.

 

Rodzaje spółek w Bułgarii

Oto najważniejsze rodzaje form działalności gospodarczej, jakie przewiduje Bułgarskie prawodawstwo.

OOD – czyli spółka z ograniczona odpowiedzialnością. Do jej założenia wystarczą tylko dwie osoby, minimalny kapitał założycielski wynosi zaledwie dwie lewy, a założyciele są odpowiedzialni za zobowiązania spółki tylko do wysokości wniesionego wkładu. Tworzona za pomocą protokołu założycielskiego.

EOOD – czyli jednoosobowa spółka z ograniczona odpowiedzialnością. Tworzy ją tzw. akt założycielski. Kapitał założycielski w tym przypadku to również dwie lewy. Założyciel spółki nie odpowiada za zobowiązania spółki mieniem osobistym, a zakres jego odpowiedzialności ogranicza się do wysokości wpłaconego kapitału.

AD – czyli spółka akcyjna. Założyć ją mogą już dwie osoby. Kapitał początkowy to minimum 50000 lew. Posiadacze akcji odpowiadają za zobowiązania spółki tylko do wysokości wartości swoich udziałów. Ich majątek prywatny jest bezpieczny.

Spółka typu AD odpowiada za zobowiązania swoim mieniem, a przy jej założeniu wymagane jest powołanie funduszu rezerwowego (min. 10% kapitału założycielskiego). Istnieją też jednoosobowe spółki akcyjne (EAD).

 

Podatki w Bułgarii

Bułgaria posiada jeden z najkorzystniejszych systemów podatkowych w Europie. Stawka podatku CIT to zaledwie 10%. VAT jest mocno zróżnicowany; jego podstawowa kwota to 20%, ale istnieją rodzaje działalności gospodarczej opodatkowane niżej – niektóre usługi hotelowe obejmuje stawka 9% (ma to związek z dużą rolą turystyki w bułgarskiej gospodarce), a import i eksport wyszczególnionych kategorii towarów opodatkowane są VAT – em w wysokości 0%. Dodatkowo prawo bułgarskie w ogóle nie obejmuje podatkiem VAT pewnych rodzajów działalności – chodzi m.in. o usługi zdrowotne, edukacyjne czy też ubezpieczeniowe.

 

Obowiązki księgowe

Bułgarskie spółki muszą sporządzać bilansy finansowe, oświadczenia o dochodach oraz prowadzić pełną księgowość.

 

Informacje dodatkowe

Polska i Bułgaria zawarły umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Przedawnienie zobowiązań podatkowych w Bułgarii następuje po zaledwie dwóch latach. Czas założenia spółki to ok. 2 tygodnie. Ponadto Bułgaria posiada sprawnie funkcjonujący system bankowy.