Delaware to leżący na wschodnim wybrzeżu stan USA, który dzięki korzystnym dla zagranicznych inwestorów przepisom prawnym, zyskał miano „raju podatkowego”. O atrakcyjności tej lokalizacji świadczy fakt, że na terenie Delaware zarejestrowano już ponad 850 tys. firm. Co więcej, spośród 500 największych firm na świecie (wg rankingu Forbes’a), ponad 60% z nich zarejestrowanych jest właśnie w Delaware.

Spółka LLC prawa stanu Delaware

Z punktu widzenia zagranicznego inwestora, najkorzystniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej w Delaware jest Limited Liability Company (LLC), będąca odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczona odpowiedzialnością.

LLC prawa stanu Delaware łączy cechy spółek kapitałowych (gwarantujących ograniczenie odpowiedzialności osobistej członków spółki) i osobowych (które cechuje transparentność podatkowa).

Osobowość prawna spółki LLC nie jest zależna od jej właścicieli ani menedżerów. Nie odpowiadają oni własnym majątkiem za zobowiązania i długi spółki. W pewnych sytuacjach, spółka LLC może nie płacić podatku dochodowego.

 

Założenie spółki w Delaware

Założenie spółki LLC w stanie Delaware wymaga złożenia Certificate of Formation (Akt Ustanowienia Spółki) w urzędzie Sekretarza Stanu; musi on zawierać nazwę spółki (koniecznie ze skrótem „LLC”), a także nazwę i adres przedstawiciela urzędowego (Registered Agent), oraz adres siedziby spółki (siedziba Registered Agent oraz spółki muszą znajdować się na terenie Delaware).

Spółka LLC może mieć tylko jednego członka; w sytuacji w której jest ich więcej, należy złożyć wniosek o wydanie Federalnego Numeru Identyfikacji Podatkowej, a raz do roku składać zeznanie podatkowe w Internal Revenue Service – IRS, czyli tamtejszym Urzędzie Skarbowym. Członkami spółek mogą być zarówno osoby fizyczne (w tym cudzoziemcy), jak i inne spółki.

 

Korzyści z prowadzenia spółki w Delaware

Do najważniejszych korzyści, płynących z funkcjonowania spółki LLC w Delaware należą:

  • brak konieczności zapłaty podatku dochodowego w USA, pod warunkiem, że zyski osiągane są poza granicami USA (uwaga: jeżeli spółka ma więcej niż jednego członka, w zeznaniu podatkowym należy wykazać, że zyski osiągnięto poza granicami kraju)
  • wysoki poziom poufności, wyrażany możliwością anonimowego złożenia dokumentów założycielskich, gwarancją utajnienia informacji na temat właściciela oraz jego tożsamości, brakiem obowiązku upublicznienia imion i adresów udziałowców oraz członków zarządu spółek. Powyższe informacje mogą być ujawnione tylko w trakcie postępowania sądowego lub egzekucyjnego
  • bardzo wysoki poziom usług prawniczych, szczególnie pod kątem prawa korporacyjnego
  • bardzo dobra jakość samego prawa, tworzonego pod kątem maksymalnego ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej
  • wysoki stopień profesjonalizmu obsługi klientów biznesowych, prowadzonej przez Delaware Division of Corporations (wydział przedsiębiorstw departamentu stanu)
  • doświadczony i kompetentny organ będący autorem tamtejszych rozwiązań prawnych – Court of Chancery (odpowiednik Sądu Gospodarczego) – gwarantujący stabilność i najwyższą jakość tworzonych przepisów
  • brak obowiązku składania raportów na temat członków, menedżerów oraz zarządu, zarówno w urzędach stanowych, jak i federalnych
  • niskie koszta prowadzenia działalności, ograniczające się do opłaty licencyjnej i opłaty za prowadzenie firmy w rejestrze
  • wysoki stopień ochrony wszystkich członków spółki przed roszczeniami ze strony potencjalnych wierzycieli

 

Dla kogo spółka w Delaware

Spółka LLC w stanie Delaware jest dobrym narzędziem do prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa w handlu międzynarodowym lub administrowania serwisami internetowymi.

Zobacz więcej odnośnie zakładania spółek w rajach podatkowych.