Panama to niewielkie państwo w Ameryce Środkowej, będące jednym z najbardziej znanych, a jednocześnie najstarszych „rajów podatkowych” na świecie. Jej przepisy prawne tworzą korzystny klimat dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usług transportowych, wynajmu statków i samolotów, górnictwa, handlu ropa naftową, importu oraz eksportu.

 

Panama jako Raj podatkowy

O podatkowej „rajskości” Panamy świadczy fakt, ze działające tam spółki są zwolnione z podatku dochodowego, o ile zyski osiągają poza jej terytorium. Nie ma także podatku VAT. Zasadniczo jedynym „ryzykiem” podatkowych firm założonych w Panamie, jest możliwość pomniejszenia dochodu o podatek u źródła, jeżeli jest on przewidziany prawem kraju, w którym firma taka osiąga zyski.

 

Spółka w Panamie

Najczęściej zakładanym rodzajem spółki w Panamie jest IBC (International Business Company). Założenie firmy w Panamie wiąże się z obowiązkiem posiadania tam adresu rejestracyjnego. Kapitał założycielski teoretycznie powinien wynosić 10000 USD, ale w praktyce nie istnieje obowiązek ulokowania go na koncie firmowym w momencie rejestracji, ani w żadnym konkretnym późniejszym okresie.

W chwili założenia, panamska spółka powinna mieć minimum dwóch udziałowców, trzech dyrektorów oraz sekretarza. Prawo Panamy gwarantuje wysoki stopień poufności członków zarządu i udziałowców, umożliwiając powołanie tzw. dyrektorów i udziałowców nominowanych.

Jedynym dokumentem, który będąc publicznie dostępny wskazuje pierwszych członków zarządu spółki jest articles of incorporation (ale uwaga! Także w tym przypadku, articles of incorporation może wskazać dyrektorów nominowanych, działających w imieniu nie ujawnionych w dokumencie osób trzecich).

Nie ma obowiązku przeprowadzania posiedzeń zarządu ani zgromadzeń wspólników; a jeżeli się odbywają, nie musi mieć to miejsca na terytorium Panamy.

Spółki IBC nie mają też obowiązku prowadzenia księgowości (choć czasem może ona być przydatna, zwłaszcza kiedy bank, w którym firma założyła konto, będzie domagał się przedstawienia faktur w celu wyjaśnienia konkretnych transakcji), sporządzania sprawozdań z działalności spółki ani corocznych sprawozdań finansowych. Konieczne jest natomiast coroczne przedłużanie działalności, związane z uiszczeniem opłat administracyjnych oraz ponownego wyboru i powołania organów spółki.

Założenie spółki w Panamie trwa z reguły 5 do 7 dni. W sytuacji zakupu zarejestrowanej już spółki, może ona zacząć działać już po 24 godzinach.

 

Informacje dodatkowe

Nazwa spółki rejestrowanej w Panamie powinna kończyć się wyrazem lub przedrostkiem:Limited lub Ltd., Corporation lub Corp., Incorporated lub Inc., Sociedad Anonima lub S.A .

Panamskie firmy mogą prowadzić wszelką dozwoloną prawem działalność, ale w przypadku świadczenia usług bankowych, finansowych, ubezpieczeniowych oraz związanych z zakładami oraz hazardem w internecie, konieczne jest uzyskanie odpowiedniego zezwolenia.

Innymi czynnikami przemawiającymi za rejestracją spółki w Panamie, jest jej stabilna sytuacja gospodarcza, polityczna i prawna, nowoczesna infrastruktura telekomunikacyjna oraz nowoczesne, przyjazne przedsiębiorcy prawo.

Przeczytaj więcej o sposobach i procesie zakładania spółek za granicą.