Wyoming, to położony w środkowo – zachodniej części Stanów Zjednoczonych, dziesiąty co do wielkości, najrzadziej zaludniony stan USA. Cechą szczególną Wyoming jest bardzo liberalne prawo podatkowe, zwalniające ze stanowego podatku dochodowego zarówno osoby fizyczne jak i prawne, będące jednocześnie bardzo korzystne z punktu widzenia działalności rejestrowanych tam spółek. Ponadto w Wyoming nie istnieje obowiązek zapłaty podatków od dochodów uzyskiwanych poza granicami stanu, oraz od dochodów emerytalnych.

 

Spółka w Wyoming

Najczęściej spotykana w Wyoming strukturą biznesową są spółki typu LLC (Limited Liability Companies), będące odpowiednikiem polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Aby zarejestrować, a następnie prowadzić działalność spółki LLC w Wyoming, wystarczająca jest jedna osoba. Jest to najlepsze możliwe rozwiązanie, jako że IRS (Internal Revenue Service), czyli amerykański Urząd Podatkowy, nie nakłada na jednoosobowe spółki obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Dzieje się tak dlatego, że w myśl tamtejszych przepisów, wszelkie zyski i straty spółki, uwzględniane są w federalnym zeznaniu podatkowym jej wspólnika. W sytuacji natomiast, w której dochody spółki w całości osiągane są poza granicami Stanów Zjednoczonych, a wspólnik nie jest ich rezydentem,  podatku dochodowego w USA nie zapłaci ani on, ani spółka.

 

Poufność właścicieli spółek w Wyoming

Prawo Wyoming gwarantuje wysoki poziom poufności wszystkim podmiotom zaangażowanym w działalność spółek. Stan Wyoming nie przekazuje do IRS (urzędu podatkowego), informacji na temat podatników. Dane takie nie są udostępniane także urzędom skarbowym innych krajów. Ponadto istnieje możliwość powołania tzw. dyrektora powierniczego, osoby zarządzającej spółką na polecenie jej właściciela. Dzięki temu, dane dotyczące podmiotów zarządzających zostaną utajnione (nie będą figurowały w ogólnodostępnych rejestrach handlowych.

 

Rozliczenie roczne spółki w Wyoming

Obowiązki sprawozdawcze spółki typu LLC w stanie Wyoming polegają na sporządzeniu krótkiego, ogólnego raportu z rocznej działalności spółki. Wymagane jest tylko podanie danych jednego dyrektora, przy czym może nim być dyrektor powierniczy.

 

Spółka w Wyoming przydatne informacje

Spółka LLC, zarejestrowana w Wyoming (tzn. mająca tam tzw. „siedzibę rejestrową”), wcale nie musi posiadać tam biura, ani adresu korespondencyjnego. Mogą one bowiem znajdować się w innym stanie.

Prawo Wyoming gwarantuje znaczące ograniczenie odpowiedzialności zarówno wspólników, jak i członków za zobowiązania spółek typu LLC

W praktyce wygląda to następująco: żaden ze wspólników lub menedżerów, nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za zobowiązania lub długi spółki wobec osób trzecich (bez względu na ich pochodzenie) tylko dlatego, że jest jej wspólnikiem lub menedżerem, jeżeli odpowiedzialność taka nie wynika wprost z ustawy. Innymi słowy –  wszelkie tego rodzaju zobowiązania,  to zobowiązania spółki, a nie jej wspólników i menedżerów – ich prywatny majątek jest zatem bezpieczny.

Wyjątkiem może być sytuacja, w której wspólnik lub menadżer celowo i świadomie działał na niekorzyść osób trzecich, łamiąc zasadę “fidutiary duties” (nakazującej działanie w dobrej wierze, rzetelne i uczciwe).

Dowiedz się więcej zakładaniu spółki w rajach podatkowych.