SPÓŁKA W BUŁGARII

 • założenie spółki w Bułgarii nawet w ciągu 2 tygodni od dnia dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów
 • pełna transparentność
 • wysoka poufność
 • nominowany dyrektor dostępny przez cały rok
 • firmowe konto bankowe, dostęp do bankowości elektronicznej, karta kredytowa
 • możliwość wypłaty wynagrodzenia z PIT 10%

POWOŁANIE SPÓŁKI

 • opłaty urzędowe za założenie spółki €280
 • realizacja usługi €1500

ZAKUP GOTOWEJ SPÓŁKI

 • gotowa spółka z VAT-EU – €5000
 • gotowa spółka bez VAT-EU €4000
 • realizacja usługi – €1000

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH

 • rejestracja nowej firmy do VAT-EU €720
 • dyrektor nominowany €500
 • nominowani udziałowcy €500
 • internetowe, bankowe konto handlowe €1000
 • rejestracja adresu spółki €100
 • wirtualne biuro €100
 • godzina pracy ponad usługę – €150
 • poświadczenie notarialne i apostille dokumentu €200
 • pisemne pełnomocnictwo PoA €200
 • przesyłka kurierska €180
 • realizacja usługi +20% ceny podstawowej

KSIĘGOWOŚĆ

€500 miesięcznie (do 20 dokumentów księgowych, płatne za rok z góry)

UWAGI DOTYCZĄCE CEN

Z uwagi na specyfikę firmy przenoszonej za granicę oraz zakres prac wykraczający poza standardowy cennik Dowson Holding uprzejmie informuje o możliwości doliczenia dodatkowych opłat za obsługę struktury o czym Klient zostanie poinformowany odpowiednio wcześniej celem akceptacji ewentualnych zmian w cenie usługi.

KORZYŚCI

 • Podatki – opodatkowanie w Bułgarii jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej. Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 10%. Bułgarskie prawo podatkowe jest całkowicie zsynchronizowane z prawem europejskim, a rząd Bułgarii skupia się na budowaniu klimatu sprzyjającemu zagranicznym inwestorom.
 • Mniejsze ryzyko – Bułgaria stała się krajem członkowskim Unii Europejskiej w styczniu 2007 roku.
 • Szybkie i ułatwione procedury – rejestracja nowej spółki zajmuje tylko kilka dni, a rejestracja VAT do 10 dni.
 • Minimalny kapitał zakładowy wynosi 1 Euro.
 • Bankowość – największe banki europejskie mają swoje siedziby w tym kraju, a organizacja e-bankowości działa bez żadnych zarzutów.
 • Umowy o podwójnym opodatkowaniu –  Bułgaria podpisała umowy o podwójnym opodatkowaniu z 58 krajami z całego świata, w tym również z Polską.
 • Niskie koszty prowadzenia działalności – niskie koszty wysoko wykwalifikowanych pracowników, czynsz na każdą kieszeń, atrakcyjne koszty nieruchomości.
 • Idealna lokalizacja – położona pomiędzy Europą a Azją, w centrum Półwyspu Bałkańskiego, Bułgaria jest idealnym wyborem na otwarcie biznesu. Przez Bułgarię przebiegają 4 europejskie korytarze transportowe, a 3 z nich spotykają się w Sofii.
 • Wykwalifikowani pracownicy – kraj posiada wykwalifikowaną siłę roboczą, która głównie zamieszkuje w Sofii.
 • Koszty pracy są niskie, podobnie jak składki ubezpieczeniowe dla pracodawców i pracowników. Bułgarscy pracownicy są znani z umiejętności informatycznych, a język angielski jest powszechnie używany
 • PIT 10%
 • VAT 20%
 • Podatek od dywidendy 5%
 • Przedawnienie Zobowiązań Skarbowych po dwóch latach

DLA KOGO SPÓŁKA W BUŁGARII

 • firm prowadzących handel internetowy
 • firm świadczących usługi o charakterze doradczym i konsultacyjnym
 • międzynarodowego biznesu
 • firm zajmujących się ochroną praw do własności intelektualnej
 • firm zarządzających majątkiem ruchomym i nieruchomościami
 • spółki prowadzonej w celach spadkowych
 • spółki inwestycyjnej

OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT BUŁGARII

Bułgaria od 2007 roku jest członkiem Unii Europejskiej. Kraj ten posiada bardzo dogodne położenie dla współpracy z Turcją i innymi krajami Bliskiego Wschodu oraz całymi Bałkanami. Jest to kraj bardzo otwarty na nowe, zagraniczne inwestycje oraz lokowanie nowych firm. Bułgaria jest również krajem bardzo lubianym przez polskich inwestorów czego dowodem jest obecność na tamtejszym rynku co najmniej kilkudziesięciu dużych polskich firm.

UŻYTECZNE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁEK W BUŁGARII

Bułgaria może poszczycić się najniższym podatkiem dochodowym spośród wszystkich krajów UE, który wynosi zaledwie 10%. Dodatkowo istnieją możliwości zmniejszenia tego podatku. Stawka vat wynosi 20% a na przykład przedawnienie zobowiązań podatkowych następuje już, UWAGA!, po 2 latach! W Bułgarii mamy dostepnych kilka rekomendowanych rodzajów działalności.

 • OOD – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub jednoosobowa – EOOD.
 • Minimalna wartość kapitału założycielskiego musi wynieść co najmniej 5,000 BGN.
 • AD – spółka akcyjna lub jednoosobowa – EAD.
 • Minimalna wartość kapitału założycielskiego musi wynieść co najmniej 50,000 BGN + 25% kapitału musi zostać wpłacone przed rejestracją. Obowiązkowe jest również utworzenie funduszu rezerwowego w wysokości przynajmniej 10 proc. kapitału.

Czas założenia wyżej wymienionych spółek, od momentu dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów trwa w granicach 2-4 tygodni.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAŁOŻENIE SPÓŁKI

Poświadczona kopia paszportu lub dowodu osobistego, potwierdzenie stałego miejsca zamieszkania nie starsze niż dwa miesiące, opinia bankowa.

LISTA DOKUMENTÓW ZAŁOŻYCIELSKICH

 • certyfikat założycielski wydany przez miejscowy urząd
 • dokumenty dotyczące zakresu prac sekretarza spółki
 • memorandum oraz akt założycielski (Article of Association)
 • siedzibę główną spółki (dokument określający adres rejestrowy oraz Agenta)
 • świadectwo posiadania akcji spółki
 • decyzja o powołaniu dyrektora i emisji akcji
 • wyznaczenie agenta świadczącego usługi firmie przez 1 rok

ROCZNE ROZLICZENIE SPÓŁKI

 • bieżąca weryfikacja zgodności działań spółki z miejscowym prawem
 • przedłużenie prawa do działalności głównego biura, agenta rejestrowego, oraz uiszczanie wymaganych opłat rządowych
 • cena księgowości uzależniona od ilość faktur
Kontakt z doradcą