SPÓŁKA LUB DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W CZECHACH

W Czechach mamy możliwość założenia:

 • jednoosobowej działalności gospodarczej
 • spółki – najczęściej wybieraną formą jest spółka typu sro (z o.o.)

Czas na założenie wspomnianych działalności gospodarczych wynosi średnio do 30 dni od złożenia wszystkich wymaganych dokumentów. Nie dotyczy podatku VAT na który można oczekiwać nawet 3 miesiące.

SPÓŁKA SRO (Z O.O.)

 • założenia spółki z o.o. (opłaty urzędowe + notariusz + tłumaczenia dokumentów): €1500
 • zakup gotowej spółki z VAT EU: €2000
 • wirtualne biuro:
 • opłata aktywacyjna: €35
 • abonament: €30/miesiąc (płatne za rok z góry)
 • księgowość: wycena indywidualna zależna od ilości dokumentów

Ważne

 • w cenie opieka dedykowanego agenta
 • obsługa księgowa w języku polskim

KONTO BANKOWE

 • przygotowanie niezbędnej dokumentacji do otwarcia konta bankowego
 • przesłanie niezbędnych dokumentów do analizy do banku
 • opieka agenta podczas wizyty i podpisywania stosownych dokumentów w banku
 • opłaty urzędowe z tłumaczeniami dokumentów
 • możliwość otwarcia konta w PLN z polską kartą bankomatową
 • Koszt założenia konta dla jednoosobowej działalności gospodarczej: €450
 • Koszt założenia konta dla spółki sro (z o.o.): €750
 • Koszt założenia konta dla spółki zagranicznej: *€2000

*cena orientacyjna, zależna od ilości dokumentów, czasu założenia oraz samej lokalizacji spółki

Opcjonalne opłaty:

 • wykupienie czeskiej karty sim do obsługi bankowości elektronicznej: €10-15
 • ewentualne tłumaczenia ustne: €50/1h

KOSZYŚCI

 • płaska stawka podatku dochodowego spółek (19%) i dwie stawki dla osób fizycznych (15% i 22%)
 • składki i emerytury przedsiębiorców są uzależnione od uzyskanego dochodu (około 650 zł)
 • elektroniczna komunikacja z urzędami wszystkich szczebli
 • zasada domniemania niewinności w kwestiach skarbowych, ograniczona wysokość kar
 • duża tolerancja wobec drobnych opóźnień w płaceniu składek, podatków i zaliczek
 • uproszczone formy ewidencji dla jednoosobowych przedsiębiorców
 • brak obowiązku posiadania kas fiskalnych
 • Wyjątkowo atrakcyjną opcją dla podatników jest możliwość rozliczania się poprzez tak zwany ryczałt. Dzięki takiej opcji możliwe jest odliczenie od podatku nawet do 60% kosztów bez ich dokumentowania.
 • Kolejnym głosem za tym by założyć działalność w Czechach jest brak obowiązku bycia płatnikiem VAT.
 • Rezygnacja z takiego obowiązku przysługuje małym przedsiębiorcom którzy nie przekraczają rocznego obrotu w wysokości jednego miliona koron czeskich.
 • W przeciwieństwie do Polski w Czechach przedsiębiorca w urzędzie traktowany jest z szacunkiem i bez zbędnych podejrzliwości.
 • Możliwość pełnego odliczenia VAT i akcyzy od zakupionego pojazdu

JEDOOSOBOWA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZA

 • otwarcie jednoosobowej działalności gospodarczej: €750
 • wirtualne biuro:
 • opłata aktywacyjna: €35
 • abonament: €30/miesiąc (płatne za rok z góry)
 • księgowość: wycena indywidualna zależna od ilości dokumentów

Ważne

 • w cenie opieka dedykowanego agenta
 • obsługa księgowa w języku polskim

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAŁOŻENIE SPÓŁKI

Poświadczona kopia paszportu lub dowodu osobistego, potwierdzenie stałego miejsca zamieszkania nie starsze niż dwa miesiące, opinia bankowa.

ODDZIAŁ SPÓŁKI ZAGRANICZNEJ

 • opłaty urzędowe, tłumaczenia, wpisy do rejestru spółek, notariusz: €1500
 • wirtualne biuro:
 • opłata aktywacyjna: €35
 • abonament: €30/miesiąc (płatne za rok z góry)
 • księgowość: wycena indywidualna zależna od ilości dokumentów

Ważne

 • w cenie opieka dedykowanego agenta
 • obsługa księgowa w języku polskim

UWAGI DOTYCZĄCE CEN

Z uwagi na specyfikę firmy przenoszonej za granicę oraz zakres prac wykraczający poza standardowy cennik Dowson Holding uprzejmie informuje o możliwości doliczenia dodatkowych opłat za project management o czym klient zostanie poinformowany odpowiednio wcześniej celem akceptacji zmian.

OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT CZECH


Czechy są niewielkim krajem (niemal 79 000 km²) położonym w Europie Środkowej z ilością mieszkańców wynoszącą 10,5 mln.

Kraj ten należy do struktur NATO – od 1999 roku oraz Unii Europejskiej – od 2004 roku.

Czechy są krajem o bardzo stabilnej gospodarce z bardzo interesującym systemem bankowym. Sprzyjanie przedsiębiorcą, poprzez zmniejszenie biurokracji, wprowadzanie nowoczesnych środków komunikacji z urzędami oraz relatywnie mniejsze podatki i składki na ubezpieczenia powodują, iż kraj ten stał się bardzo popularny w kwestii przenoszenia tam swojej działalności przez polskich przedsiębiorców.

DLA KOGO FIRMA W CZECHACH

 • firm prowadzących handel internetowy
 • firm świadczących usługi o charakterze doradczym i konsultacyjnym
 • międzynarodowego biznesu
 • firm zajmujących się ochroną praw do własności intelektualnej
 • firm zarządzających majątkiem ruchomym i nieruchomościami
 • spółki prowadzonej w celach spadkowych
 • spółki inwestycyjnej
 • spółek holdingowych
 • spółek IT
Kontakt z doradcą