Spółka w Hongkongu

SPÓŁKA OFFSHORE W HONGKONGU

 • założenie spółki w Hongkongu w ciągu 1 do 2 dni od chwili dostarczenia niezbędnych dokumentów
 • pełna transparentność
 • całkowita poufność
 • nominowany dyrektor dostępny przez cały rok
 • firmowe konto bankowe, dostęp do bankowości elektronicznej, karta kredytowa.
 • otwarcie konta drogą korespondencyjną.

POWOŁANIE SPÓŁKI

 • Opłaty urzędowe za założenie spółki €1950
 • Realizacja usługi €1500

UTRZYMANIE ROCZNE SPÓŁKI

 • Opłaty urzędowe i rozliczenie roczne €1450
 • Realizacja usługi €900

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH

 • dyrektor nominowany €350
 • nominowani udziałowcy €350
 • wirtualne biuro standard w Genewie €450
 • wirtualne biuro premium w Genewie €850
 • wirtualne biuro open w Genewie €1900
 • złożenie aplikacji o VAT w UK €450
 • złożenie aplikacji o VAT na Cyprze €850
 • pieczęć firmowa €150
 • pełnomocnictwo PoA €150
 • poświadczenie notarialne i apostille dokumentu €150
 • przesyłka kurierska €50-€200
 • godzina konsultacji €150
 • Realizacja usługi +20% ceny

KONTO BANKOWE DLA FIRMY

 • Szwajcaria, Cypr, Seszele, Belize, St. Vincent, BVI, Mauritius, Łotwa, Dubai, St. Lucia, Andora, Kajmany, Curacao, Nowa Zelandia €360
 • UK, Panama, Hong Kong, Malta, Lebanon €650
 • Singapur, Gibraltar €1250
 • Realizacja usługi €990

KONTO BANKOWE PRYWATNE

 • Szwajcaria, Cypr, Seszele, Belize, St. Vincent, BVI, Mauritius, Łotwa, Dubai, St. Lucia, Andora, Kajmany, Curacao, UK, Panama, Hong Kong, Malta, Singapur, Gibraltar, Nowa Zelandia, Lebanon €1500
 • Realizacja usługi €1500

UWAGI DOTYCZĄCE CEN

Z uwagi na specyfikę firmy przenoszonej za granicę oraz zakres prac wykraczający poza standardowy cennik Dowson Holding uprzejmie informuje o możliwości doliczenia dodatkowych opłat za obsługę struktury o czym Klient zostanie poinformowany odpowiednio wcześniej celem akceptacji ewentualnych zmian w cenie usługi.

OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT HONGKONGU

Hongkong to wyspa w Azji Południowo – wschodniej, leżąca w pobliżu Tajwanu.

Do lipca 1997 roku pozostawał pod brytyjskim zarządem, następnie został przejęty przez Chiny.

Hongkong zamieszkuje około 7 milionów obywateli. Od chwili, w której zaczął obowiązywać system podatkowy uzależniający konieczność opłaty podatków od miejsca uzyskania dochodu, a nie rezydencji spółki, jest to bardzo dobre miejsce do założenia firmy oraz prowadzenia międzynarodowej działalności gospodarczej,

Hongkong zajął pierwsze miejsce pod względem warunków prowadzenia handlu z pozostałą częścią Azji, a dodatkowo jego system podatkowy oferuje liczne korzyści. W praktyce, tak długo jak tamtejsza firma nie prowadzi działalności ani nie uzyskuje przychodu na terytorium Hongkongu, nie będzie płacić tam podatków. Założenie spółki jest możliwe już w jeden dzień.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAŁOŻENIE SPÓŁKI

Poświadczona kopia paszportu lub dowodu osobistego, potwierdzenie stałego miejsca zamieszkania nie starsze niż dwa miesiące, opinia bankowa.

LISTA DOKUMENTÓW ZAŁOŻYCIELSKICH

 • certyfikat założycielski wydany przez miejscowegy urzęd
 • dokumenty dotyczące zakresu prac sekretarza spółki
 • memorandum oraz akt założycielski (Article of Association)
 • siedzibę główną spółki (dokument określający adres rejestrowy oraz Agenta)
 • świadectwo posiadania akcji spółki
 • decyzja o powołaniu dyrektora i emisji akcji
 • wyznaczenie agenta świadczącego usługi firmie przez 1 rok
Hong Kong

UŻYTECZNE INFORMACJE NA TEMAT HONGKONGU

Opodatkowanie spółek typu limited (z ograniczoną odpowiedzialnością) zarejestrowanych w Hongkongu jest wyjątkowe, jako że zależy od miejsca osiągania zysku, a nie rezydencji firmy. Tak długo jak tamtejsza firma nie prowadzi działalności ani nie uzyskuje przychodu na terytorium Hongkongu, nie będzie płacić tam podatków.

Hong Kong

DLA KOGO SPÓŁKA W HONGKONGU

 • firm prowadzących handel internetowy
 • firm świadczących usługi o charakterze doradczym i konsultacyjnym
 • międzynarodowego biznesu
 • firm zajmujących się ochroną praw do własności intelektualnej
 • firm zarządzających majątkiem ruchomym i nieruchomościami
 • spółki prowadzonej w celach spadkowych
 • spółki inwestycyjnej

ROCZNE ROZLICZENIE SPÓŁKI

 • bieżąca weryfikacja zgodności działań spółki z miejscowym prawem
 • przedłużenie prawa do działalności głównego biura, agenta rejestrowego, oraz uiszczanie wymaganych opłat rządowych
Kontakt z doradcą