SPÓŁKA NA LITWIE

 • założenie spółki w ciągu 3 tygodni od złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów
 • pełna transparentność
 • wysoka poufność

POWOŁANIE SPÓŁKI

Założenie spółki + adres w Wilnie + Opłaty notarialne i urzędowe:  €2000

ZAKUP GOTOWEJ SPÓŁKI

od €1500

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH

 • Pełna polskojęzyczna księgowość: od €90 + VAT / miesiąc
 • prowadzenie kadr € 15 + VAT – opłata za jednego zatrudnionego
 • bankowe konto handlowe – w cenie spółki
 • poświadczenie notarialne i apostille dokumentu €200
 • pisemne pełnomocnictwo PoA €200
 • przesyłka kurierska €50
 • godzina pracy ponad usługę €150

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAŁOŻENIE SPÓŁKI

 • poświadczona kopia paszportu lub dowodu osobistego
 • potwierdzenie stałego miejsca zamieszkania nie starsze niż dwa miesiące

LISTA DOKUMENTÓW ZAŁOŻYCIELSKICH

 • certyfikat założycielski wydany przez miejscowy urząd
 • dokumenty dotyczące zakresu prac sekretarza spółki
 • memorandum oraz akt założycielski (Article of Association)
 • siedzibę główną spółki (dokument określający adres rejestrowy oraz Agenta)
 • świadectwo posiadania udziałów spółki
 • potwierdzenie założenia rachunku bankowego na Litwie

UWAGI DOTYCZĄCE CEN

z uwagi na specyfikę firmy przenoszonej za granicę oraz zakres prac wykraczający poza standardowy cennik Dowson Holding uprzejmie informuje o możliwości doliczenia dodatkowych opłat za project management o czym klient zostanie poinformowany odpowiednio wcześniej celem akceptacji zmian.

OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT LITWY

Litwa jest jednym z tzw. Państw Bałtyckich należących do Unii Europejskiej. Kraj ten posiada bardzo strategiczne położenie i dlatego też jest bardzo atrakcyjnym miejscem dla zagranicznych inwestorów.  Litwa osiągnęła bardzo duży postęp od momentu uzyskania niepodległości w 1990 roku, który został spotęgowany wstąpieniem w szeregi Unii Europejskiej w 2004 roku.

KORZYŚCI Z ZAŁOŻENIA SPÓŁKI NA LITWIE

Najczęściej wybieraną i najbardziej rekomendowaną jest prywatna spółka (UAB), która jest odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (UAB) jest najczęściej wybierana dla małych i średnich przedsiębiorstw, zazwyczaj przez te spółki zagraniczne, które chcą tutaj przenieść swoją działalność.

Do największych korzyści posiadania spółki na Litwie możemy zaliczyć:

 • podatek CIT i PIT w wysokości 5-15%
 • podatek VAT w wysokości 21%
 • kapitał minimalny (2895 €, 25% uwalniane podczas zakładania spółki)
 • brak akcyzy i innych podatków przy rejestracji pojazdu
 • obsługa księgowa w języku polskim
 • zaledwie 6 godzin jazdy samochodem z Warszawy
 • relatywnie niskie koszty ubezpieczeń społecznych

DLA KOGO SPÓŁKA NA LITWIE

 • firm prowadzących handel internetowy
 • firm świadczących usługi o charakterze doradczym i konsultacyjnym
 • międzynarodowego biznesu
 • firm zajmujących się ochroną praw do własności intelektualnej
 • firm zarządzających majątkiem ruchomym i nieruchomościami
 • spółki prowadzonej w celach spadkowych
 • spółki inwestycyjne
 • firm, które chcą otworzyć oddział na Litwie
 • spółki holdingowe
 • firmy budowlane
 • firmy doradcze
 • branża IT

ROCZNE ROZLICZENIE SPÓŁKI

 • bieżąca weryfikacja zgodności działań spółki z miejscowym prawem
 • przedłużenie prawa do działalności głównego biura, agenta rejestrowego, oraz uiszczanie wymaganych opłat rządowych
Kontakt z doradcą