Malta

SPÓŁKA NA MALCIE

 • założenie spółki na Malcie w ciągu 3 dni od dnia dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów
 • pełna transparentność
 • całkowita poufność
 • nominowany dyrektor dostępny przez cały rok
 • firmowe konto bankowe, dostęp do bankowości elektronicznej, karta kredytowa.
 • otwarcie konta drogą korespondencyjną.

POWOŁANIE SPÓŁKI

 • Opłaty urzędowe za założenie spółki €2500
 • Opłaty za roczny zarząd powierniczy €2500
 • Realizacja usługi €1500

UTRZYMANIE ROCZNE SPÓŁKI

 • Opłaty urzędowe i rozliczenie roczne €2500
 • Realizacja usługi €500

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH

 • dyrektor nominowany €350
 • nominowani udziałowcy €650
 • wirtualne biuro standard w Genewie €450
 • wirtualne biuro premium w Genewie €850
 • wirtualne biuro open w Genewie €1900
 • złożenie aplikacji o VAT w UK €450
 • złożenie aplikacji o VAT na Cyprze €850
 • pieczęć firmowa €150
 • pełnomocnictwo PoA €150
 • poświadczenie notarialne i apostille dokumentu €150
 • przesyłka kurierska €50-€200
 • godzina konsultacji €150
 • Umowa / Uchwała / Pełnomocnictwo €200
 • Wniosek do MF o interpretacje €500
 • Założenie spółki komandytowej €600
 • Realizacja usługi +20% ceny

KONTO BANKOWE DLA FIRMY

 • Szwajcaria, Cypr, Seszele, Belize, St. Vincent, BVI, Mauritius, Łotwa, Dubai, St. Lucia, Andora, Kajmany, Curacao, Nowa Zelandia €360
 • UK, Panama, Hong Kong, Malta, Lebanon €650
 • Singapur, Gibraltar €1250
 • Realizacja usługi €990

KONTO BANKOWE PRYWATNE

 • Szwajcaria, Cypr, Seszele, Belize, St. Vincent, BVI, Mauritius, Łotwa, Dubai, St. Lucia, Andora, Kajmany, Curacao, UK, Panama, Hong Kong, Malta, Singapur, Gibraltar, Nowa Zelandia, Lebanon €1500
 • Realizacja usługi €1500

UWAGI DOTYCZĄCE CEN

Z uwagi na specyfikę firmy przenoszonej za granicę oraz zakres prac wykraczający poza standardowy cennik Dowson Holding uprzejmie informuje o możliwości doliczenia dodatkowych opłat za obsługę struktury o czym Klient zostanie poinformowany odpowiednio wcześniej celem akceptacji ewentualnych zmian w cenie usługi.

OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT MALTY

Republika Malty to wyspa leżąca w południowej części Europy na Morzu Śródziemnym, około 80 kilometrów na południe od Sycylii. W jej skład wchodzi kilka wysp zamieszkałych przez 416 000 osób. Stolicą Malty jest Valetta, będąca najmniejszą spośród wszystkich stolic krajów UE. Językami urzędowymi są maltański i angielski.

Z historycznego punktu widzenia, położenie Malty miało duże znaczenie strategiczne, ponieważ wyspa była niezwykle dogodnym dla założenia baz floty wojennej miejscem. Malta uniezależniła się od Wielkiej Brytanii w 1964 roku, a republiką stała się 10 lat później. Do Unii Europejskiej weszła w 2004, a członkiem strefy Euro jest od roku 2008.

Wyróżnić można szereg zalet wynikających z założenia spółki na Malcie. Jako członek Unii Europejskiej, oferuje ona zgodne z normami europejskimi niskie rzeczywiste stawki podatkowe, wysoce profesjonalny i stabilny sektor usług oraz ugruntowaną, dobrą reputację.

Odkąd Malta jest krajem członkowskim UE, zakładane tam firmy cieszą się takimi samymi korzyściami jak wszystkie inne europejskie przedsiębiorstwa, mogąc także ubiegać się o przyznanie numeru VAT, obłożonego niższą stawką.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAŁOŻENIA SPÓŁKI

Poświadczona kopia paszportu, potwierdzenie stałego miejsca zamieszkania nie starsze niż trzy miesiące, list referencyjny z banku (oryginał), podpisany biznesplan, CV.

LISTA DOKUMENTÓW ZAŁOŻYCIELSKICH

 • certyfikat założycielski wydany przez miejscowego urzędnika
 • dokumenty dotyczące zakresu prac sekretarza spółki
 • memorandum oraz akt założycielski (Article of Association)
 • siedzibę główną spółki (dokument określający adres rejestrowy oraz Agenta)
 • świadectwo posiadania akcji spółki
 • decyzja o powołaniu dyrektora i emisji akcji
 • wyznaczenie agenta świadczącego usługi firmie przez 1 rok

ROCZNE ROZLICZENIE SPÓŁKI

 • bieżąca weryfikacja zgodności działań spółki z miejscowym prawem
 • przedłużenie prawa do działalności głównego biura, agenta rejestrowego, oraz uiszczanie wymaganych opłat rządowych
Saint Vincent

UŻYTECZNE INFORMACJE NA TEMAT MALTY

Malta podjęła zdecydowane oraz znaczące kroki w celu umocnienia swojej pozycji jako światowego lidera w dziedzinie zarządzania międzynarodowymi fundacjami. Konkurując z takimi państwami, jak Irlandia oraz Luksemburg, wypracowała wyjątkowe połączenie wielojęzykowej siły roboczej oraz solidnego systemu prawnego. Kraj szczyci się swoim urzędem prawodawczym MFSA (Malta Financial Services Authority), kładącym silny nacisk na możliwości rozwoju biznesu. Jest to także właściwa jurysdykcja dla firm zajmujących się rejestracją statków i samolotów, usługami bankowymi, hazardem i zarządzaniem fundacjami.

Spółka na Malcie

DLA KOGO SPÓŁKA NA MALCIE

 • firm prowadzących handel internetowy
 • firm świadczących usługi o charakterze doradczym i konsultacyjnym
 • międzynarodowego biznesu
 • firm zajmujących się ochroną praw do własności intelektualnej
 • firm zarządzających majątkiem ruchomym i nieruchomościami
 • spółki prowadzonej w celach spadkowych
 • spółki inwestycyjnej
Kontakt z doradcą