Mauritius

SPÓŁKA OFFSHORE NA MAURITIUSIE

 • założenie spółki na Mauritius w ciągu 1 tygodnia od dnia dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów
 • pełna transparentność
 • całkowita poufność
 • nominowany dyrektor dostępny przez cały rok
 • firmowe konto bankowe, dostęp do bankowości elektronicznej, karta kredytowa.
 • otwarcie konta drogą korespondencyjną

POWOŁANIE SPÓŁKI

 • Opłaty urzędowe za założenie spółki €1590
 • Realizacja usługi €1500

UTRZYMANIE ROCZNE SPÓŁKI

 • Opłaty urzędowe i rozliczenie roczne €1290
 • Realizacja usługi €900

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH

 • dyrektor nominowany €350
 • nominowani udziałowcy €350
 • wirtualne biuro standard w Genewie €450
 • wirtualne biuro premium w Genewie €850
 • wirtualne biuro open w Genewie €1900
 • złożenie aplikacji o VAT w UK €450
 • złożenie aplikacji o VAT na Cyprze €850
 • pieczęć firmowa €150
 • pełnomocnictwo PoA €150
 • poświadczenie notarialne i apostille dokumentu €150
 • przesyłka kurierska €50-€200
 • godzina konsultacji €150
 • Realizacja usługi +20% ceny

KONTO BANKOWE DLA FIRMY

 • Szwajcaria, Cypr, Seszele, Belize, St. Vincent, BVI, Mauritius, Łotwa, Dubai, St. Lucia, Andora, Kajmany, Curacao, Nowa Zelandia €360
 • UK, Panama, Hong Kong, Malta, Lebanon €650
 • Singapur, Gibraltar €1250
 • Realizacja usługi €990

KONTO BANKOWE PRYWATNE

 • Szwajcaria, Cypr, Seszele, Belize, St. Vincent, BVI, Mauritius, Łotwa, Dubai, St. Lucia, Andora, Kajmany, Curacao, UK, Panama, Hong Kong, Malta, Singapur, Gibraltar, Nowa Zelandia, Lebanon €1500
 • Realizacja usługi €1500

UWAGI DOTYCZĄCE CEN

Z uwagi na specyfikę firmy przenoszonej za granicę oraz zakres prac wykraczający poza standardowy cennik Dowson Holding uprzejmie informuje o możliwości doliczenia dodatkowych opłat za obsługę struktury o czym Klient zostanie poinformowany odpowiednio wcześniej celem akceptacji ewentualnych zmian w cenie usługi.

OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT MAURITIUS

Mauritius leży na Oceanie Indyjskim, około 800 kilometrów od wschodnich wybrzeży Madagaskaru. Jest wyspą pochodzenia wulkanicznego zajmującą powierzchnię 1800 km2. Mauritius przebywał pod rządami brytyjskimi przez okres 158 lat, aż do uzyskania niepodległości w dniu 12 marca 1968 roku. Obecnie jest częścią Brytyjskiej Wspólnoty Narodów.

Jest on jednym z kilku krajów na świecie, w którym obowiązuje system prawny czerpiący z rozwiązań prawa francuskiego i brytyjskiego.

Gospodarka Mauritius, początkowo słaba, oparta głównie o rolnictwo, rozwinęła się obecnie do średniego poziomu, różnicując jednocześnie źródła swego dochodu poprzez zwiększenie znaczenia sektorów przemysłowego, finansowego i turystycznego. Wyspa stała się sławnym w świecie centrum usług offshore, na terenie którego działa duża liczba banków i instytucji finansowych.

Mauritius

UŻYTECZNE INFORMACJE NA TEMAT MAURITIUS

Sporządzony przez Bank Światowy raport dotyczący łatwości prowadzenia działalności gospodarczej w poszczególnych krajach z roku 2016, obejmujący 8 kolejnych lat, umieścił Mauritius na pierwszym miejscu wśród krajów afrykańskich oraz 32 spośród 189 opisanych państw z całego świata, co czyni go liderem w dziedzinie wolności gospodarczej w gronie państw regionu Afryki Subsaharyjskiej.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAŁOŻENIA SPÓŁKI

Poświadczona kopia paszportu, potwierdzenie stałego miejsca zamieszkania nie starsze niż trzy miesiące list referencyjny z banku (oryginał), podpisany biznesplan, CV.

LISTA DOKUMENTÓW ZAŁOŻYCIELSKICH

 • certyfikat założycielski wydany przez miejscowego urzędnika
 • dokumenty dotyczące zakresu prac sekretarza spółki
 • memorandum oraz akt założycielski (Article of Association)
 • siedzibę główną spółki (dokument określający adres rejestrowy oraz Agenta)
 • świadectwo posiadania akcji spółki
 • decyzja o powołaniu dyrektora i emisji akcji
 • wyznaczenie agenta świadczącego usługi firmie przez 1 rok

ROCZNE ROZLICZENIE SPÓŁKI

 • bieżąca weryfikacja zgodności działań spółki z miejscowym prawem
 • przedłużenie prawa do działalności głównego biura, agenta rejestrowego, oraz uiszczanie wymaganych opłat rządowych
Anguilla

DLA KOGO SPÓŁKA NA MAURITIUSIE

 • firm prowadzących handel internetowy
 • firm świadczących usługi o charakterze doradczym i konsultacyjnym
 • międzynarodowego biznesu
 • firm zajmujących się ochroną praw do własności intelektualnej
 • firm zarządzających majątkiem ruchomym i nieruchomościami
 • spółki prowadzonej w celach spadkowych
 • spółki inwestycyjnej
Kontakt z doradcą