Saint Vincent

SPÓŁKA OFFSHORE NA ST. LUCIA

 • założenie spółki na St. Lucia w ciągu 2 do 3 dni od momentu dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów
 • pełna transparentność
 • całkowita poufność
 • nominowany dyrektor dostępny przez cały rok
 • firmowe konto bankowe, dostęp do bankowości elektronicznej, karta kredytowa.
 • otwarcie konta drogą korespondencyjną.

POWOŁANIE SPÓŁKI

 • Opłaty urzędowe za założenie spółki €1090
 • Realizacja usługi €1500

UTRZYMANIE ROCZNE SPÓŁKI

 • Opłaty urzędowe i rozliczenie roczne €900
 • Realizacja usługi €900

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH

 • dyrektor nominowany €350
 • nominowani udziałowcy €350
 • wirtualne biuro standard w Genewie €450
 • wirtualne biuro premium w Genewie €850
 • wirtualne biuro open w Genewie €1900
 • złożenie aplikacji o VAT w UK €450
 • złożenie aplikacji o VAT na Cyprze €850
 • pieczęć firmowa €150
 • pełnomocnictwo PoA €150
 • poświadczenie notarialne i apostille dokumentu €150
 • przesyłka kurierska €50-€200
 • godzina konsultacji €150
 • Realizacja usługi +20% ceny

KONTO BANKOWE DLA FIRMY

 • Szwajcaria, Cypr, Seszele, Belize, St. Vincent, BVI, Mauritius, Łotwa, Dubai, St. Lucia, Andora, Kajmany, Curacao, Nowa Zelandia €360
 • UK, Panama, Hong Kong, Malta, Lebanon €650
 • Singapur, Gibraltar €1250
 • Realizacja usługi €990

KONTO BANKOWE PRYWATNE

 • Szwajcaria, Cypr, Seszele, Belize, St. Vincent, BVI, Mauritius, Łotwa, Dubai, St. Lucia, Andora, Kajmany, Curacao, UK, Panama, Hong Kong, Malta, Singapur, Gibraltar, Nowa Zelandia, Lebanon €1500
 • Realizacja usługi €1500

UWAGI DOTYCZĄCE CEN

Z uwagi na specyfikę firmy przenoszonej za granicę oraz zakres prac wykraczający poza standardowy cennik Dowson Holding uprzejmie informuje o możliwości doliczenia dodatkowych opłat za obsługę struktury o czym Klient zostanie poinformowany odpowiednio wcześniej celem akceptacji ewentualnych zmian w cenie usługi.

OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT ST. LUCIA

Saint Lucia oferuje swoim klientom wiele korzyści wynikających z założenia spółki typu IBC. Będąc jurysdykcja promująca działalność rodzaju offshore, St. Lucia daje przedsiębiorcom możliwość wyboru pomiędzy koniecznością zapłaty podatku w wysokości 1% lub bycia całkowicie zwolnionym z wszelkiego typu podatków. St. Lucia szczyci się wysokim profesjonalizmem oraz stabilnością rynku usług finansowych, a także doskonałą reputacją.

Saint Lucia jest niepodległym wyspiarskim państwem leżącym we wschodniej części Morza Karaibskiego w miejscu jego styku z Oceanem Atlantyckim. Wchodzi skład Antyli Mniejszych, sąsiadując z St. Vincent, Barbadosem oraz Martyniką. Jej stolica oraz głównym centrum finansowym jest Castries.

Powierzchnia wyspy to 617 km2. Większa część kraju leży w tzw. strefie huraganów. W porównaniu do pozostałych państw regionu, St. Lucia jest zaludniona w stopniu średnim – jej populacja to około 180 000 mieszkańców. Tamtejsze prawodawstwo łączy w sobie elementy prawa europejskiego (civil law) i anglosaskiego (common law). Oficjalnym językiem jest angielski. Jest on stosowany w szkolnictwie, polityce, religii i innych sprawach urzędowych oraz zawodowych.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAŁOŻENIE SPÓŁKI

Poświadczona kopia paszportu lub dowodu osobistego, potwierdzenie stałego miejsca zamieszkania nie starsze niż dwa miesiące, opinia bankowa.

LISTA DOKUMENTÓW ZAŁOŻYCIELSKICH

 • certyfikat założycielski wydany przez miejscowegy urzęd
 • dokumenty dotyczące zakresu prac sekretarza spółki
 • memorandum oraz akt założycielski (Article of Association)
 • siedzibę główną spółki (dokument określający adres rejestrowy oraz Agenta)
 • świadectwo posiadania akcji spółki
 • decyzja o powołaniu dyrektora i emisji akcji
 • wyznaczenie agenta świadczącego usługi firmie przez 1 rok

ROCZNE ROZLICZENIE SPÓŁKI

 • bieżąca weryfikacja zgodności działań spółki z miejscowym prawem
 • przedłużenie prawa do działalności głównego biura, agenta rejestrowego, oraz uiszczanie wymaganych opłat rządowych
Spółka w Saint Lucia

UŻYTECZNE INFORMACJE NA TEMAT ST. LUCIA

Sektor usług finansowych na Saint Lucia rozwinął się na skutek potrzeby zróżnicowania jej gospodarki, rozwijającej się znacząco dzięki korzyściom płynącym z przynależności do takich organizacji jak U.S. Caribbean Basin Initiative, Caribbean Community and Common Market (CARICOM – Karaibska Wspólnota i Wolny Rynek), oraz Organization of Eastern Caribbean States (OECS – Organizacja Państw Wschodnich Karaibów).

Spółka w Saint Lucia

DLA KOGO SPÓŁKA NA ST. LUCIA

 • firm prowadzących handel internetowy
 • firm świadczących usługi o charakterze doradczym i konsultacyjnym
 • międzynarodowego biznesu
 • firm zajmujących się ochroną praw do własności intelektualnej
 • firm zarządzających majątkiem ruchomym i nieruchomościami
 • spółki prowadzonej w celach spadkowych
 • spółki inwestycyjnej
Kontakt z doradcą