Seszele

SPÓŁKA OFFSHORE NA SESZELACH

 • założenie spółki na Seszelach w ciągu 1 – 2 dni od dnia dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów
 • pełna transparentność
 • całkowita poufność
 • nominowany dyrektor dostępny przez cały rok
 • firmowe konto bankowe, dostęp do bankowości elektronicznej, karta kredytowa.
 • otwarcie konta drogą korespondencyjną

POWOŁANIE SPÓŁKI

 • Opłaty urzędowe za założenie spółki €790
 • Realizacja usługi €1500

UTRZYMANIE ROCZNE SPÓŁKI

 • Opłaty urzędowe i rozliczenie roczne €690
 • Realizacja usługi €900

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH

 • dyrektor nominowany €350
 • nominowani udziałowcy €350
 • wirtualne biuro standard w Genewie €450
 • wirtualne biuro premium w Genewie €850
 • wirtualne biuro open w Genewie €1900
 • złożenie aplikacji o VAT w UK €450
 • złożenie aplikacji o VAT na Cyprze €850
 • pieczęć firmowa €150
 • pełnomocnictwo PoA €150
 • poświadczenie notarialne i apostille dokumentu €150
 • przesyłka kurierska €50-€200
 • godzina konsultacji €150
 • Realizacja usługi +20% ceny

KONTO BANKOWE DLA FIRMY

 • Szwajcaria, Cypr, Seszele, Belize, St. Vincent, BVI, Mauritius, Łotwa, Dubai, St. Lucia, Andora, Kajmany, Curacao, Nowa Zelandia €360
 • UK, Panama, Hong Kong, Malta, Lebanon €650
 • Singapur, Gibraltar €1250
 • Realizacja usługi €990

KONTO BANKOWE PRYWATNE

 • Szwajcaria, Cypr, Seszele, Belize, St. Vincent, BVI, Mauritius, Łotwa, Dubai, St. Lucia, Andora, Kajmany, Curacao, UK, Panama, Hong Kong, Malta, Singapur, Gibraltar, Nowa Zelandia, Lebanon €1500
 • Realizacja usługi €1500

UWAGI DOTYCZĄCE CEN

Z uwagi na specyfikę firmy przenoszonej za granicę oraz zakres prac wykraczający poza standardowy cennik Dowson Holding uprzejmie informuje o możliwości doliczenia dodatkowych opłat za obsługę struktury o czym Klient zostanie poinformowany odpowiednio wcześniej celem akceptacji ewentualnych zmian w cenie usługi.

OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT SESZELI

Seszele to archipelag 115 wysp leżących na Oceanie Indyjskim na północ od Madagaskaru.

Gospodarka kraju opiera się przede wszystkim na turystyce i rybołówstwie.

Dynamicznie rozwijający się sektor finansowy powiązany z powołanym do życia Seychelles International Business Authority oraz wprowadzenie postępowego prawa ułatwiającego powoływanie struktur rodzaju offshore i zachęcającego do inwestycji na Seszelach, jest obecnie znaczącym elementem gospodarki tego państwa.

Stale rosnąca liczba międzynarodowych banków oraz towarzystw ubezpieczeniowych, zaowocowała powstaniem spółek zależnych lub też oddziałów tychże przedsiębiorstw, które, razem z firmami świadczącymi usługi w dziedzinie zarządzania, księgowości lub prawa, udzielają wsparcia swoim klientom.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAŁOŻENIA SPÓŁKI

Poświadczona kopia paszportu lub dowodu osobistego oraz potwierdzenie stałego miejsca zamieszkania nie starsze niż trzy miesiące.

LISTA DOKUMENTÓW ZAŁOŻYCIELSKICH

 • certyfikat założycielski wydany przez miejscowego urzędnika
 • dokumenty dotyczące zakresu prac sekretarza spółki
 • memorandum oraz akt założycielski (Article of Association)
 • siedzibę główną spółki (dokument określający adres rejestrowy oraz Agenta)
 • świadectwo posiadania akcji spółki
 • decyzja o powołaniu dyrektora i emisji akcji
 • wyznaczenie agenta świadczącego usługi firmie przez 1 rok
Seszele

UŻYTECZNE INFORMACJE NA TEMAT SESZELI

Ostatnimi laty popularne stało się zakładanie spółek na Seszelach, a to ze względu na szybkość oraz niewielki koszt ich rejestracji, zwłaszcza w porównaniu z takimi jurysdykcjami, jak np. Brytyjskie Wyspy Dziewicze czy Mauritius.

Belize

DLA KOGO SPÓŁKA NA SESZELACH

 • firm prowadzących handel internetowy
 • firm świadczących usługi o charakterze doradczym i konsultacyjnym
 • międzynarodowego biznesu
 • firm zajmujących się ochroną praw do własności intelektualnej
 • firm zarządzających majątkiem ruchomym i nieruchomościami
 • spółki prowadzonej w celach spadkowych
 • spółki inwestycyjnej

ROCZNE ROZLICZENIE SPÓŁKI

 • bieżąca weryfikacja zgodności działań spółki z miejscowym prawem
 • przedłużenie prawa do działalności głównego biura, agenta rejestrowego, oraz uiszczanie wymaganych opłat rządowych
Kontakt z doradcą