Szwajcaria

SPÓŁKA W SZWAJCARII

 • założenie spółki w Szwajcarii w ciągu 10 dni od dnia dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów
 • pełna transparentność
 • całkowita poufność
 • nominowany dyrektor dostępny przez cały rok
 • firmowe konto bankowe, dostęp do bankowości elektronicznej, karta kredytowa.
 • otwarcie konta drogą korespondencyjną

POWOŁANIE SPÓŁKI

 • Opłaty urzędowe za założenie spółki €5000
 • Realizacja usługi €1500

UTRZYMANIE ROCZNE SPÓŁKI

 • Opłaty urzędowe i rozliczenie roczne €3500
 • Realizacja usługi €900

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH

 • dyrektor nominowany €350
 • nominowani udziałowcy €350
 • wirtualne biuro standard w Genewie €450
 • wirtualne biuro premium w Genewie €850
 • wirtualne biuro open w Genewie €1900
 • złożenie aplikacji o VAT w UK €450
 • złożenie aplikacji o VAT na Cyprze €850
 • pieczęć firmowa €150
 • pełnomocnictwo PoA €150
 • poświadczenie notarialne i apostille dokumentu €150
 • przesyłka kurierska €50-€200
 • godzina konsultacji €150
 • Realizacja usługi +20% ceny

KONTO BANKOWE DLA FIRMY

 • Szwajcaria, Cypr, Seszele, Belize, St. Vincent, BVI, Mauritius, Łotwa, Dubai, St. Lucia, Andora, Kajmany, Curacao, Nowa Zelandia €360
 • UK, Panama, Hong Kong, Malta, Lebanon €650
 • Singapur, Gibraltar €1250
 • Realizacja usługi €990

KONTO BANKOWE PRYWATNE

 • Szwajcaria, Cypr, Seszele, Belize, St. Vincent, BVI, Mauritius, Łotwa, Dubai, St. Lucia, Andora, Kajmany, Curacao, UK, Panama, Hong Kong, Malta, Singapur, Gibraltar, Nowa Zelandia, Lebanon €1500
 • Realizacja usługi €1500

UWAGI DOTYCZĄCE CEN

Z uwagi na specyfikę firmy przenoszonej za granicę oraz zakres prac wykraczający poza standardowy cennik Dowson Holding uprzejmie informuje o możliwości doliczenia dodatkowych opłat za obsługę struktury o czym Klient zostanie poinformowany odpowiednio wcześniej celem akceptacji ewentualnych zmian w cenie usługi.

OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT SZWAJCARII

Położona w centrum Europy Szwajcaria jest znanym międzynarodowym centrum finansowym. To konfederacja 26 kantonów, z których każdy dysponuje szeroką autonomią.

Obecny podział sektorów gospodarki pomiędzy konfederację a kantony jest określony przez konstytucję federalną, która precyzuje granice kompetencji ich poszczególnych władz. Ze względu na atrakcyjny system podatkowy, spółki w Szwajcarii cieszą się dużą popularnością, będąc jednocześnie symbolem prestiżu.

Rejestrujemy dwa typy spółek: S.A. – Société Anonyme (spółki jawne) oraz S.A.R.L. – Société à Responsabilité Limitée (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Rejestracja tego typu podmiotu zajmuje w Szwajcarii 10 dni.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAŁOŻENIA SPÓŁKI

Poświadczona kopia paszportu lub dowodu osobistego oraz potwierdzenie stałego miejsca zamieszkania nie starsze niż trzy miesiące.

LISTA DOKUMENTÓW ZAŁOŻYCIELSKICH

 • certyfikat założycielski wydany przez miejscowego urzędnika
 • dokumenty dotyczące zakresu prac sekretarza spółki
 • memorandum oraz akt założycielski (Article of Association)
 • siedzibę główną spółki (dokument określający adres rejestrowy oraz Agenta)
 • świadectwo posiadania akcji spółki
 • decyzja o powołaniu dyrektora i emisji akcji
 • wyznaczenie agenta świadczącego usługi firmie przez 1 rok
Spółka w Szwajcarii

UŻYTECZNE INFORMACJE NA TEMAT SZWAJCARII

Szwajcaria jest jednym z państw założycielskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), ale nie posiada członkostwa w Unii Europejskiej ani Europejskim Obszarze Gospodarczym. Niemniej, należy do strefy Schengen i rynku Wspólnoty, co stało się możliwe dzięki podpisaniu przez nią licznych umów dwustronnych.

Łotwa

DLA KOGO SPÓŁKA W SZWAJCARII

 • firm prowadzących handel internetowy
 • firm świadczących usługi o charakterze doradczym i konsultacyjnym
 • międzynarodowego biznesu
 • firm zajmujących się ochroną praw do własności intelektualnej
 • firm zarządzających majątkiem ruchomym i nieruchomościami
 • spółki prowadzonej w celach spadkowych
 • spółki inwestycyjnej

ROCZNE ROZLICZENIE SPÓŁKI

 • bieżąca weryfikacja zgodności działań spółki z miejscowym prawem
 • przedłużenie prawa do działalności głównego biura, agenta rejestrowego, oraz uiszczanie wymaganych opłat rządowych
Kontakt z doradcą