Wielka Brytania

SPÓŁKA W WIELKIEJ BRYTANII

 • firmowe konto bankowe, dostęp do bankowości elektronicznej, karta kredytowa.
 • otwarcie konta drogą korespondencyjną
 • założenie spółki w ciągu 48 godzin

POWOŁANIE SPÓŁKI

 • założenie spółki z kompletem dokumentów 400 GBP

UTRZYMANIE ROCZNE SPÓŁKI

 • przedłużenie adresu spółki: 100 GBP
 • roczny koszt rozliczenia księgowego: 700 GBP/rok (20-30 faktur)

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH

 • umówienie spotkania w sprawie wyrobienia numeru NIN: 230 GBP
 • kadry (1 pracownik): 15 GBP/miesiąc
 • apostille z pieczęcią: 150 GBP

KONTO BANKOWE DLA FIRMY

 • Szwajcaria: 2000 EUR
 • Karaiby: 1500 EUR
 • Polska: 0 zł

KONTO BANKOWE PRYWATNE

 • Szwajcaria: 2500 EUR
 • Karaiby: 2500 EUR

UWAGI DOTYCZĄCE CEN

Z uwagi na specyfikę firmy przenoszonej za granicę oraz zakres prac wykraczający poza standardowy cennik Dowson Holding uprzejmie informuje o możliwości doliczenia dodatkowych opłat za obsługę struktury o czym Klient zostanie poinformowany odpowiednio wcześniej celem akceptacji ewentualnych zmian w cenie usługi.

OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT WIELKIEJ BRYTANII

Spółki utworzone w Wielkiej Brytanii cieszą się niską kwota podatku (19%), będąc jednocześnie „europejskimi” i mogąc posiadać numer VAT.

Spółki brytyjskie mogą działać w połączeniu ze spółkami typu offshore w celu redukcji kwoty należnego podatku do poziomu niższego niż 5%. Ten typ struktury jest powszechnie znany jako „Agency company”.

Założenie spółki w Wielkiej Brytanii może być przeprowadzone w ciągu jednego dnia.

UŻYTECZNE INFORMACJE NA TEMAT WIELKIEJ BRYTANII

W ramach „Agency company”, spółka typu onshore działa jako agent będący zleceniodawcą spółki offshore. Ten układ daje w efekcie wizerunek firmy onshore i korzyści firmy offshore.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAŁOŻENIA SPÓŁKI

Skan dowodu osobistego lub paszportu.

LISTA DOKUMENTÓW ZAŁOŻYCIELSKICH

 • certyfikat założycielski wydany przez miejscowego urzędnika
 • dokumenty dotyczące zakresu prac sekretarza spółki
 • memorandum oraz akt założycielski (Article of Association)
 • siedzibę główną spółki (dokument określający adres rejestrowy oraz Agenta)
 • świadectwo posiadania akcji spółki
 • decyzja o powołaniu dyrektora i emisji akcji
 • wyznaczenie agenta świadczącego usługi firmie przez 1 rok
Spółki za granicą

DLA KOGO SPÓŁKA W WIELKIEJ BRYTANII

 • firm prowadzących handel internetowy
 • firm świadczących usługi o charakterze doradczym i konsultacyjnym
 • międzynarodowego biznesu
 • firm zajmujących się ochroną praw do własności intelektualnej
 • firm zarządzających majątkiem ruchomym i nieruchomościami
 • spółki prowadzonej w celach spadkowych
 • spółki inwestycyjnej

ROCZNE ROZLICZENIE SPÓŁKI

 • bieżąca weryfikacja zgodności działań spółki z miejscowym prawem
 • przedłużenie prawa do działalności głównego biura, agenta rejestrowego, oraz uiszczanie wymaganych opłat rządowych
Kontakt z doradcą