SPÓŁKA W WYOMING – KORZYŚCI

 • brak opłaty ZUS – fakt potwierdzony stosownym decyzją nr 920/2016
 • brak podatku VAT
 • brak kosztów księgowych
 • otwarcie konta bankowego w USA w sposób korespondencyjny
 • założenie spółki w Wyoming nawet w ciągu 5 dni od dnia dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów
 • pełna transparentność
 • wysoka poufność
 • nominowany dyrektor dostępny przez cały rok
 • Bezpieczeństwo przed egzekucją i zajęciami
 • Nie podlega pod przepisy o zagranicznych spółkach kontrolowanych CFC
 • Może posiadać udziały brytyjskiej spółki limited, jak i dowolnej spółki kapitałowej
 • Spółka posiada certyfikat rezydencji podatkowej w USA
 • Konto bankowe w USA

POWOŁANIE SPÓŁKI

 • opłaty urzędowe za założenie spółki € 500
 • realizacja usługi € 1000

ZAKUP GOTOWEJ SPÓŁKI

dostępne od € 1500

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH

 • dyrektor nominowany € 1200
 • nominowani udziałowcy € 1200
 • bankowe konto handlowe € 1000
 • wniosek o nadanie spółce numeru podatkowego EIN € 200
 • Notarialne pełnomocnictwo do reprezentacji spółki € 700
 • Przygotowanie umowy spółki € 150
 • Otwarcie w Polsce oddziału spółki LLC € 700
 • Wniosek o nadanie podatkowego numeru ITIN € 500
 • Adres rejestrowy spółki w biurowcu w Cheyenne (Wyoming) € 200
 • poświadczenie notarialne i apostille dokumentu € 200
 • pisemne pełnomocnictwo PoA € 200
 • przesyłka kurierska € 180
 • godzina pracy ponad usługę € 150
 • Realizacja usługi +20% ceny

UWAGI DOTYCZĄCE CEN

z uwagi na specyfikę firmy przenoszonej za granicę oraz zakres prac wykraczający poza standardowy cennik Dowson Holding uprzejmie informuje o możliwości doliczenia dodatkowych opłat za project management o czym klient zostanie poinformowany odpowiednio wcześniej celem akceptacji zmian.

OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT WYOMING

Wyoming to położony w środkowo – zachodniej części Stanów Zjednoczonych, dziesiąty co do wielkości, najrzadziej zaludniony stan USA. Cechą szczególną Wyoming jest bardzo liberalne prawo podatkowe, zwalniające ze stanowego podatku dochodowego zarówno osoby fizyczne jak i prawne, będące jednocześnie bardzo korzystne z punktu widzenia działalności rejestrowanych tam spółek.

Ponadto w Wyoming nie istnieje obowiązek zapłaty podatków od dochodów uzyskiwanych poza granicami stanu, oraz od dochodów emerytalnych.

UŻYTECZNE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁEK W WYOMING

Spółka LLC, zarejestrowana w Wyoming (tzn. mająca tam tzw. „siedzibę rejestrową”), wcale nie musi posiadać tam biura, ani adresu korespondencyjnego. Mogą one bowiem znajdować się w innym stanie.

Prawo Wyoming gwarantuje znaczące ograniczenie odpowiedzialności zarówno wspólników, jak i członków za zobowiązania spółek typu LLC. W praktyce wygląda to następująco: żaden ze wspólników lub menedżerów, nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za zobowiązania lub długi spółki wobec osób trzecich (bez względu na ich pochodzenie) tylko dlatego, że jest jej wspólnikiem lub menedżerem, jeżeli odpowiedzialność taka nie wynika wprost z ustawy. Innymi słowy – wszelkie tego rodzaju zobowiązania, to zobowiązania spółki, a nie jej wspólników i menedżerów – ich prywatny majątek jest zatem bezpieczny.

Wyjątkiem może być sytuacja, w której wspólnik lub menadżer celowo i świadomie działał na niekorzyść osób trzecich, łamiąc zasadę “fidutiary duties” (nakazującej działanie w dobrej wierze, rzetelne i uczciwe).

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAŁOŻENIA SPÓŁKI

Poświadczona kopia paszportu lub dowodu osobistego, potwierdzenie stałego miejsca zamieszkania nie starsze niż dwa miesiące, opinia bankowa.

LISTA DOKUMENTÓW ZAŁOŻYCIELSKICH

 • certyfikat założycielski wydany przez miejscowy urząd
 • dokumenty dotyczące zakresu prac sekretarza spółki
 • memorandum oraz akt założycielski (Article of Association)
 • siedzibę główną spółki (dokument określający adres rejestrowy oraz Agenta)
 • świadectwo posiadania akcji spółki
 • decyzja o powołaniu dyrektora i emisji akcji
 • wyznaczenie agenta świadczącego usługi firmie przez 1 rok

DLA KOGO SPÓŁKA W WYOMING

 • firm prowadzących handel internetowy
 • firm świadczących usługi o charakterze doradczym i konsultacyjnym międzynarodowego biznesu
 • firm zajmujących się ochroną praw do własności intelektualnej
 • firm zarządzających majątkiem ruchomym i nieruchomościami
 • spółki prowadzonej w celach spadkowych
 • spółki inwestycyjnej
 • spółki holdingowe

ROCZNE ROZLICZENIE SPÓŁKI

Bieżąca weryfikacja zgodności działań spółki z miejscowym prawem przedłużenie prawa do działalności głównego biura, agenta rejestrowego, oraz uiszczanie wymaganych opłat rządowych cena księgowości uzależniona od ilośc faktur.

Kontakt z doradcą